”Lägg ned Västerås hamn”

Under rubriken ”Närmaste hamn är bästa hamn” skriver tre representanter från Mälarhamnar ett debattinlägg i vlt.se. De menar att Sverige förlorar konkurrenskraft om inte insjöfarten utnyttjas, som en replik på debattinlägget ”Lägg ned hamnen i Västerås”.

Referat av debatt på vlt.se:

Iréne Holm, Magnus Edström och Carola Alzén är de tre artikelförfattarna som representerar Mälarhamnar i ett debattinlägg i vlt.se med rubriken ”Närmaste hamn är bästa hamn”.

De skriver att det är länge sedan sjöfarten bara var ett alternativ för de stora haven, och att i Europa och övriga världen är användandet av inre vattenvägar och insjöhamnar delar av rationella logistikkedjor. ”Och att Sverige måste följa med utvecklingen för att inte tappa konkurrenskraft och möjligheter.”

Debattinlägget är ett svar på ett tidigare debattinlägg i samma tidning med rubriken ” lägg ned Västerås hamn” undertecknat av fyra representanter för NALE – Nätverket för användning av lokala energitillgångar.
 

NALE föreslår att hamnen läggs ned till förmån för ny stadsbyggnad. De skriver bl a att ”Större delen av godstrafiken inom riket kommer på sikt att ske med järnväg av både miljömässiga, logistiska och ekonomiska skäl. Hamnar i inlandet såsom Västerås kommer då att bli nedlagda och utkonkurrerade av järnvägen.”
Mälarhamnar håller naturligtvis inte med. För gruvorna i Bergslagens del förordar de vätgasdrivna pråmar i stället för den järnväg som föreslås av NALE.

”Kapacitetsutredningen visar att det fattas minst 42 miljarder kronor för att ens kunna behålla dagens nivå på infrastrukturen. De järnvägstransporter som NALE förordar saknar alltså möjlig finansiering.” skriver Mälarhamnar i sitt inlägg och fortsätter:
”Alla trafikslag har sina fördelar och behövs, men att inte bättre utnyttja Europas längsta kuststräcka och inre vattenvägar vore att satsa fel för framtiden. Låt närmaste hamn bli bästa hamn.”
 

Läs inläggen på vlt.se:

NALE: Lägg ned hamnen i Västerås
Mälarhamnar: Närmaste hamn är bästa hamn

 


Läs mer