Debatt: “Hög tid elektrifiera motorvägarna”

maj 27, 2019 Åsikt

Kristdemokraten Magnus Jacobsson, andre vice ordförande i riksdagens trafikutskott, uppmanar i en debattartikel i GP, regeringen att tillsätta en utredning om förutsättningarna för en storskalig elektrifiering av de tunga vägtransporterna i Sverige.

“Om vi investerar i järnväg så att godstrafiken ökar med 100 procent så innebär det att vi minskar lastbilstrafiken med cirka åtta procent. Det räcker således inte med att investera i järnväg om vi vill minska CO2-utsläppen. Om vi, genom att elektrifiera de större vägarna, kan halvera CO2-utsläppen från lastbilstrafiken skulle detta innebära att CO2-utsläppen minskade med cirka 1,7 miljoner ton motsvarande 3,2 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser.” skriver Magnus Jacobson.

“Beräkningar från Trafikverket visar att om den tunga trafiken i förbindelserna mellan storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö övergår helt från drift av fossila bränslen till eldrift skulle detta kunna innebära en reduktion av koldioxidutsläppen med en miljon ton per år, vilket motsvarar cirka två procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser och cirka sex procent av utsläppen från inrikes transporter.” skriver Magnus Jacobsson.

“En storskalig svensk satsning på elektrifierade motorvägar skulle gynna de svenska lastbils- och bussproducenterna som redan i dag arbetar med att ta fram och sälja el-bussar och el-lastbilar. Vi skulle således förbättra den svenska konkurrenskraften samtidigt som vi förbättrar miljön. I ett första steg vore det naturligt att elektrifiera de vägsträckor som i dag är mest trafikerade av tung trafik. Detta skulle gynna Göteborgs hamn samtidigt som det minskar CO2-utsläppen och ljudnivåerna i staden Göteborg, som i dag lider av motorljuden från tusentals dieseldrivna långtradare.” skriver Magnus Jacobsson, och uppmanar regeringen att tillsätta en utredning om förutsättningarna för en storskalig elektrifiering av de tunga vägtransporterna i Sverige.”


Läs mer