Därför väljer dagligvaruhandeln bort järnväg

november 6, 2013 Åsikt , Ekonomi , Infrastruktur , Logistik , Transport
Därför väljer dagligvaruhandeln bort järnväg

– Att dagligvaruhandeln ofta tvingas välja bort järnväg beror på den bristande tillförlitligheten. Dessutom saknas en fungerande marknadsplats för transportköpare, sa Joachim Glassell på Svensk Handel vid ett frukostseminarium om järnvägens brister WSP den 4 november.

Foto Lena Sonne

Intresset att ta gods på järnväg är egentligen stort inom dagligvaruhandeln. Handeln behöver väl utbyggda järnvägsförbindelser. Konsumenterna efterfrågar miljövänliga transporter.
– Men intresset har dalat under senare år, tycker Joachim Glassel.
– Det kan bero på erfarenheten av de senaste årens svåra vintrar. Det är inte lätt att hitta alternativ om ett tåg stannar ute på landet.
– Dagligvaruhandeln präglas av en stor ryckighet och ställer höga krav på leverans i rätt tid. En kylkedja får inte brytas. Dagligvaruhandeln har också stora flöden.
Vid jul ska t ex sju miljoner flaskor julmust bara från Coop ut till butik och 1 200 ton skinka.
Joachim Glassel räknar upp en rad andra svårigheter:
– Kraven på exakt leveranstid rimmar illa med tågtrafiken och det saknas en gemensam marknadsplats för beställning av transporter.
– Dessutom går tågen fem dagar i veckan. För detaljhandelns del skulle det vara bra att få leverans t ex på en söndag så att man kan köra ut varor till butik på måndagen.
Dessutom prioriteras stora kvantiteter för stora kunder – som tas först om det blir något fel. Dagligvaruhandeln små enheter kan inte vänta några dagar på sin tur – utan måste ut till butik snabbt.

– Men viljan finns att ta leveranser på tåg. Coop har ett fungerande upplägg i båda riktningarna och har relativt hög fyllnadsgrad. Även Arvid Nordqvist diskuterar ett tågupplägg.
– Men vägtransporter är smidigare och det finns bra terminaler.
– Tågoperatörerna vill köra tåg men är dåliga på att sälja transporter, menar Joachim Glassell.
Logistikkunskapen saknas för småskaliga, frekventa flöden. De kör helst för icke tidskritisk handel.
– De 3-5 års kontraktstider som erbjuds, är alldeles för långa för dagligvaruhandeln.
– Sedan måste tåg vara billigare än lastbil – det är de inte idag.
Sverige är beroende av införsel av varor från fjärran länder i Asien, men också från länderna runt Östersjön inte minst östra Europas betydelse som handelspartner har vuxit. Det borde avspeglas i den svenska hamn- och infrastrukturen.
– Sydostlänken är ett exempel. Byggs den kan de mer miljövänliga transportslag sjöfart och tåg kombineras och behovet av lastbilstransporter minska, menar Joachim Glassell.
IKEA och Volvo, men även mindre företag, kan ha nytta av förbättrade tågförbindelser mellan Älmhult och Karlshamn.

Logistiskt perfekt jul
Det mesta av julens transporter sker dock med lastbil. Innan jul ska 440 000 grisar  slaktas. Tonvis med skinka och lax med kort hållbarhet ska ut, så att ha julafton på en fredag är en mardröm för handeln.
– Årets jul är perfekt ur logistisk synpunkt eftersom den infaller på en tisdag. Då handlar folk helgen innan, räknar man med.
Prognosen för årets julhandel är en försäljning på 66 miljarder och en tillväxt på 1,5 %.
 

Av Lena Sonne


Läs mer