“Blir Sverige bäst på logistik kan vi konkurrera med vem som helst”

oktober 18, 2013 Åsikt , Ekonomi , Forskning , Logistik , Produktion
“Blir Sverige bäst på logistik kan vi konkurrera med vem som helst”

Patrik Färdow, ordförande i logistikförenigen PLAN och medlem i Intelligent Logistiks redaktionsråd, rapporterar från årets APICS-konferens i Orlando.

Trenden i USA är att företagen tar hem industriproduktionen och konkurrerar med effektivitet i stället för med låga löner. Det kan Sverige också göra, men då behövs ännu bättre kunskaper om logistik och effektiv produktion än vi har i dag, skriver Plans ordförande Patrik Färdow i sin trendrapport från årets APICS-konferens.

Det framgick tydligt vid årets höjdpunkt för alla amerikanska planerare och logistiker i slutet av september. Då genomförde APICS sin årliga logistik- och produktionskonferens. Nästan 2 000 personer hade sökt sig till soliga Orlando för att under tre dagar, i luftkonditionerade konferensrum, lyssna på fler än 80 föredrag i ämnen som sträckte sig från lagerinventeringar till Kina-import. Nya praktiska arbetssätt och tekniker blandades med strategier och forskningsresultat.
De amerikanska logistikerna hade sällskap av branschkollegor från ett 40-tal andra länder, däribland ett tappert gäng från PLAN i Sverige. För att komma lite extra i stämning hade vi bjudit in professor Dag Näslund till ett exklusivt PLAN-seminarium på lördagskvällen, dagen innan konferensstarten. Temat var Sales & Operations Planning, SOP, nästa megatrend efter LEAN, åtminstone om man får tro professor Näslund.
SOP används redan flitigt av ett antal svenska bolag. Men för det stora flertalet är denna förändringsfilosofi relativt ny. Notera att SOP inte skall förväxlas med vanlig produktionsplanering. Här är skillnaden lika stor som mellan ett funktionellt arbetssätt och tvärfunktionella team. Enligt Dag Näslund finns stora likheter mellan SOP och det som i mitten av 80-talet kallades Business Process Reengineering, BPR

Till skillnad från LEAN, där man jobbar med små stegvisa förändringar, är effekterna av SOP, precis som med BPR, mer omvälvande.
Vad är då framgångsfaktorerna för SOP? Det viktigaste är att företaget kommer bort från suboptimeringar och silo-tänkande, ett stort problem i de flesta organisationer. Även om en avdelning på företaget förbättrar sin output med 50 procent så är det nämligen inte säkert att verksamheten i sin helhet förbättras alls. Med en framgångsrik SOP-process säkerställer man däremot, enligt professor Näslund, att företaget tar ett helhetsgrepp om hela verksamheten − från leverantörer till kund och från topp till botten. Därmed riktar man hela företagets kraft mot ett och samma mål: det mest effektiva sättet att tillfredsställa kunderna.
Vi fick veta att Dag inte bara är en kunnig och underhållande föreläsare inom Supply Chain Han visade också att han efter 20 år i USA behärskar alla delar av amerikansk barbecue. I professorns regi grillade vi tillsammans grillspett och grönsaker med perfekt stekyta och lagom mört kött. Sedan avnjöt vi resultatet medan diskussionerna fortsatte under kvällens lopp.
Tillbaka till APICS-konferensen. Abe Eshkenazi, CEO för APICS öppnade konferensen på söndagmorgonen med att framhålla att det finns ett ökat behov av kompetensutveckling inom produktion och logistik. Han refererade bland annat till en rapport som nyligen publicerats av McKinsey, där kompetensutveckling inom Supply Chain-området framhålls som en viktig konkurrensfaktor. Och visst är APICS en imponerande organisation. I år fyller dessutom en av deras certifieringskurser 40 år. Sedan starten 1973 har imponerande 100 000 personer genomgått certifieringsprogrammet CPIM. Drygt 400 av dem är svenskar.
Certifieringsutbildningarna som APICS genomfört har haft otrolig stor betydelse för kompetensutvecklingen inom industrin och gynnat såväl organisationer som individer. Just detta är syftet med hela föreningen, att utveckla människor, ge dem ett större arbetsinnehåll och möjligheter förutom pengar i sina karriärer. Förutom sina certifieringsutbildningar ser APICS, precis som PLAN, olika forskningsprojekt och nätverkande som några av sina viktigaste verksamhetsområden, berättade Abe Eshkenazi.

Gutsche om innovation och passion
Dagens huvudtalare var den mycket energiska och vältaliga trendspanaren Jeremy Gutsche. Temat för hans presentation var hur man skapar en företagskultur som präglas av innovation och passion för kunderna. Han inledde med ett Peter Druckers klassiska citat: ”Det är inte frågorna som ändrats utan svaren”. Därefter haglade exempel på nya trender och på bolag som inte i tid insett värdet av att analysera sin omgivning och anpassa sig till nya marknadsförutsättningar. Utmaningen ligger i att kunna hantera det kaos som råder, samt att hitta nya idéer snabbare än konkurrenterna. Dessutom måste du hitta koncept som dina kunder tycker är ”coola” och som berör dem på något sätt. Man skulle kunna sammanfatta presentationen med orden ”utmanande” och ”inspirerande”.
Andra dagens huvudtalare fokuserade mer på betydelsen av ett bra ledarskap, om att få så många anställda som möjligt att känna ett engagemang för sitt företag. Tom Rath, forskare på Gallup, presenterade resultat utifrån de 25 miljoner (!) enkäter som Gallup genomfört på företag över hela världen. Enligt Tom Rath är bara 16 procent av de anställda runtom i världen att betrakta som engagerade medarbetare. I USA låg denna siffra på ca 30 procent, så i vissa länder så var den betydligt lägre. Tom Rath framhöll att ett tungt ansvar för en bra företagskultur ligger hos cheferna och hos VD. Hans ledord till chefer för att skapa engagemang hos de anställda är: Förtroende, Medkänsla, Stabilitet och Förhoppningar. Dessutom bör chefen fokusera på individernas styrkor, inte på deras svagheter. De allra sämsta cheferna fokuserar varken på styrkor eller på svagheter Det fördubblar risken den anställda blir ”aktivt omotiverad”, jämfört med om chefen fokuserar på svagheterna.
En genomgående röd tråd i flera av föredragen var att amerikanska företag i allt mindre utsträckning flyttar sin industriverksamhet till lågkostnadsländer. 2025 beräknar man att lönekostnaden Kina är lika hög som i USA. Temat är nu istället hur man blir konkurrenskraftig på hemmaplan. Det finns många likheter mellan APICS i USA och PLAN i Sverige. Vi vill verka för ökad konkurrenskraft för industriproduktion i Sverige. Med allt vårt kunnande inom produktion, LEAN och Supply Chain kan vi visa att Sverige är ett alternativ. Med rätt inställning, kunskap och framtidstro är Sverige ett konkurrenskraftigt alternativ även på industrisidan redan idag.
 

Patrik Färdow
Ordförande, Logistikföreningen PLAN

 


Läs mer