Deltagare

Vi kommer till Logistikläget 2020

Deltagare från följande företag och organisationer kommer till Logistikläget 2020 (listan uppdateras löpande):

Bockasjö

Business Region Örebro

Colliers

Corem

DOOT Projektutveckling

Ehandelstrender

Energiföretagen

Fastighetsägarna

Ica Fastigheter

Intelligent Logistik

Invest Västerås

Katrineholms kommun

Langebaek

Logicenters

Lyko

Norventa

Postnord TPL

Savills

Swedbank

Totalförsvarsstiftelsen