Utgivningsplan

Utgivningsplan 2024

(Reservation för mindre justeringar)

Nr Ut Mtrl  Tema
1

    V.9

20/2
 Sveriges bästa logistiklägen 2024 /Infrastruktur / Logistikfastigheter
2 14-15/11
1/11 Årets Logistiketablering 2024/Logistiklägen/Fastigheter/ Materialhantering
Prisutdelning: Logistik & Transport, 14/11. Mässuplaga.