PLAN

Plan – nätverket för alla som älskar logistik

Intelligent Logistik är sedan 2015 officiell medlemstidning för logistikföreningen Plan, Sveriges största kompetensnätverk för alla som arbetar med logistik, supply chain, lean och flödesinriktat förbättringsarbete. I samarbetet ingår bl a att Intelligent Logistik bevakar Plans verksamhet och producerar föreningens medlemsskrift Planetern med fyra utgåvor per år. 

Plan har funnits sedan 1963 och har ca 2 000 medlemmar från mer än 900 organisationer. Detta gör Plan till den största föreningen i Sverige inom logistikområdet. Plan har en anställd och all verksamhet bedrivs ideellt via styrelse samt regionkommittéer. Plan har flertalet samarbetspartner, förutom Intelligent Logistik finns bl a samtliga av landets högskolor och universitet som bedriver logistikutbildning representerade i nätverket.

Plan är främst ett kompetensnätverk och genomför både öppna och företagsinterna utbildningar inom områdena lean, logistik och supply chain. Plan står också som värd för två stora konferenser varje år – Plan-konferensen på våren och Forsknings- och tillämpningskonferensen på hösten.

Plans bedriver aktiviteter över hela Sverige och föreningen är organiserad i fem geografiska områden, så kallade regioner. Varje region anordnar studiebesök, nätverksträffar och föreläsningar varje år, och nätverksträffarna är gratis för föreningens medlemmar. på Plan.se finns ett ständigt uppdaterat kalendarium där du kan se datum för aktuella utbildningar, konferenser och nätverksträffar.

Plan.se