Första spadtaget för Ahlsells storsatsning i Hallsberg

september 3, 2023 Logistik , Logistiklägen , Uncategorized

Med en stark framtidstro och stora tillväxtambitioner har Ahlsell inlett en storskalig expansion av sitt logistikcentrum i Hallsberg som redan rankas som ett av Europas största. Förhoppningen är att den nya utbyggnaden ska öppna upp för ett ännu bredare produktutbud och minskad klimatpåverkan.

Det första spadtaget för utbyggnaden av Ahlsells logistikcentrum i Hallsberg skedde under närvaro av Daniel Johansson, logistikdirektör Ahlsell Sverige AB, Tommy Åstrand, vd för fastighetsägaren SLP – Swedish Logistic Property, Martin Häller, vice vd på Logistic Contractor som uppför den nya anläggningen och Magnus Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Hallsberg.

– Jag ser med spänning fram mot den fortsatta utvecklingsresan och vårt goda samarbete med Ahlsell. Tillsammans befäster vi Hallsberg som ett fortsatt viktigt logistiknav i Sverige, säger Magnus Andersson.

Ahlsells logistikcentrum i Hallsberg är ett av Europas största och består efter flera utbyggnader av cirka 235 000 kvadratmeter, varav 90 000 inomhus. Här arbetar cirka 1 100 personer och ungefär 220 långtradare med 4 800 kubikmeter varor passerar dagligen lagret.

Wästbygg Gruppens koncernbolag Logistic Contractor har fått förtroendet att bygga den nya anläggningen som kommer att omfatta 55 000 kvadratmeter, fördelade på två byggnader som uppförs på en nyligen inköpt tomt om 280 000 kvadratmeter. Bakgrunden till utbyggnaden är en stark framtidstro och ytterligare tillväxtambitioner kring både kapacitet och kunderbjudande.

– Ahlsell har haft en väldigt stark tillväxt de senaste åren och vi har stora ambitioner framåt vilket gör att vi behöver rusta oss redan nu. Logistic Contractor och Swedish Logistic Property delar vår hållbarhetsvision och med detta projekt säkerställer vi en effektiv och hållbar logistik som går i linje med vårt löfte att förenkla våra kunders vardag, säger Daniel Johansson.

Ahlsell har satt upp fyra huvudmål som man hoppas kunna uppfylla med hjälp av den nya utbyggnaden. Dessa är att säkerställa tillväxten och på sikt fördubbla volymen genom centrallagret, att erbjuda ett ännu bredare produktutbud, öka den interna effektiviteten och kvaliteten samt att minska sin klimatpåverkan och förbättra arbetsmiljön i syfte att skapa en ännu mer attraktiv arbetsplats.

– Vår vision är att bygga ett mer hållbart samhälle och vi lägger ner mycket arbete på att designa siten så den blir så hållbar som möjligt. Vi förenklar även vissa flöden som kommer att leda till ett minskat klimatavtryck, säger Daniel Johansson.

Den nya anläggningen kommer att certifieras enligt Breeam nivå Excellent som är en internationell certifiering för att säkerställa byggnadernas långsiktiga hållbarhet. Kriterierna för certifieringen innefattar bland annat energianvändning, materialval och inomhusklimat.

Investeringen uppgår till cirka 1 miljard SEK och projektet beräknas pågå en bit in på 2025.

 

Se filmen från det första spadtaget.