Fastpartner handlar logistik i Märsta och Norrköping

oktober 3, 2018 Fastigheter , Lager , Logistik , Uncategorized

Schenker har sålt en mindre lagerfastighet med utbyggnadsmöjlighet i Ingelsta, Norrköping till Fastpartner, som även köper ett tomt höglager i Arlandastad av Savana. 

Schenker Property Sweden har sålt sin fastighet  Reläet 8 i Ingelsta Handelsområde, Norrköping. Köpare är Fastpartner som tillträdde fastigheten den 27 september. Fastigheten har en uthyrningsbar yta på ca 9 500 kvm, varav cirka 2 700 kvm är vakant. Av ytorna är ca 8 400 kvm lager och 1 100 kvm kontor. De årliga hyresintäkterna uppgår till drygt 4 MSEK och driftnettot till cirka 2,8 MSEK. Tomten är närmare 53 000 kvm och medger möjlig utbyggnation.

Fastpartner har också köpt fastigheten Märsta 24:4 i Arlandastad av Savana, med tillträade den 16 oktober. Lagret, som idag står tomt, har en uthyrningsbar yta på ca 9 000 kvm vilken till stor del utgörs av höglager. Fastigheten ligger  med skyltläge mot genomfartsleden i Märsta. Genom aktiv förvaltning har Fastpartner goda förhoppningar att fylla fastigheten med nya hyresgäster.

– Två kompletterande förvärv som passar väl in i vårt nuvarande bestånd. Båda fastigheterna har betydande utvecklingspotential och jag ser med tillförsikt att ökad uthyrningsgrad kan bli verklighet genom Fastpartners lokala närvaro och aktiva förvaltning i både Märsta och Norrköping, kommenterar Svante Hedström, Fastighetschef på Fastpartner i ett pressmeddelande.

Fastpartner har nu ett renodlat logistikfastighetsbestånd på omkring 140 000 kvm, och ytterligare närmare 474 000 kvm kombinationsytor inom segmentet produktion/lager.


Läs mer