Storaffär hägrar för Train Alliance i Hallsberg

februari 21, 2024 Logistik , Transport

Train Alliance tecknar ett marköverlåtelseavtal med ett ansett europeiskt logistikföretag för etablering av en järnvägsansluten godsterminal i Hallsberg på Rala området

Markområdet är på 100 000 m² och avyttras för 900 kr / m². Avtalet inleds med att en deposition erläggs genom ett marksäkringsavtal och köparen har sedan på sig till september 2024 att göra sina design-, volym- och kapacitetsstudier.

Under perioden fram till september har också Train Alliance fått i uppdrag att tillsammans med kunden konceptualisering en högproduktiv och effektiv godsterminal till köparen och Train Alliance hoppas att utöver att få leverera marken, även få leverera en järnvägs- och anläggningslösning innebärande att affären inte bara stannar på en marköverlåtelse.

Anläggningen som planeras innehåller en komplett järnvägsanläggning och en logistikbyggnad på ca 30 000 m². Anledningen till köparens val av Hallsberg och Rala är Hallsbergs excellenta omloppsläge med kopplingen till TEN-T nätet och att markområdet ligger inom Hallsbergs stationsområde vilket gör att köparens hantering av inkommande tåg effektivt kan växlas till och från logistikområdet.

Perioden fram till september kommer ge fler svar och Train Alliance kommer också att återkomma så snart vi vet mer om detaljer kring denna etablering.

-Hallsberg med sin stora godsbangård är en mycket attraktiv plats för svensk och nordisk godshantering. Med vårt järnvägskunnande och det aktuella markområdet har Train Alliance i sin roll som anläggningspartner goda förutsättningar att skapa en mycket attraktiv och konkurrenskraftig lösning för kunden, säger Train Alliance vd Joakim Weijmer, i ett pressmeddelande.

För mer information, vänligen kontakta: