Postnord investerar i 19 elfordon

oktober 15, 2019 Transport
Garia elbil

Postnord investerar i elfordon. Foto Postnord.

Nu förnyas delar av Postnords fordonsflotta i Kungälv och Kumla. Totalt 19 elfordon köps in.  Postnords hållbarhetsarbete syftar bland annat till att minska koncernens totala utsläpp av koldioxid med 40 procent till 2020.

Postnord använder alla typer av transportslag i verksamheten, från flyg och lastbilar till mopeder och cyklar. Fram till i år har utsläppen minskat med 32 procent, jämfört med 2009 års nivå när miljömålen sattes för de närmaste tio åren. I Kungälv kommer mer effektiva transporter, bränslesnåla fordon och nya elfordon introduceras.

– I samband med att vi slår samman fler brevbärarkontor blir Kungälv en viktig hubb. Det innebär satsningar på bland annat fordonsflottan som i allt större utstickning nu drivs på el. Vi har sedan tidigare sex elfordon, men i och med nytillskotten kan nu fler slingor helt drivas av hållbar energi, säger Björn Kamne, produktionschef Postnord Kungälv.

De nya lätta elfordonen ska att användas för uppsamling och utdelning av brev och paket inom Sverige. De testas och utvärderas under nästa år på flera orter runt om landet. Målet är att öka antalet eldrivna transporter inom koncernen. Idag består 28 procent av Postnords totala fordonsflotta av elfordon.

– Att förnya vår fordonsflotta är något vi jobbar med löpande samtidigt som vi tittar på hur vi ska integrera våra produktionsprocesser. Sedan 2014 har vi löpande bytt ut fossildrivna fordon mot elfordon. Målet är såklart att minska vår miljöpåverkan, men också att ständigt bli mer effektiva och smarta i hur vi använder våra resurser, säger Liv Najjar chef för Fleet på Postnord.