EU-överenskommelse om skärpta regler för cabotage

december 10, 2018 Transport

På ministerrådets möte i Bryssel 3 december nådde EU-ländernas transportministrar en överenskommelse om arbetsvillkor för yrkeschaufförer och konkurrens inom transportnäringen. De enades bland annat om nya regler för utstationering, cabotagetransporter, kör- och vilotider och färdskrivare.

EU:s transportministrar enades efter långa förhandlingar om nya regler för vägtransporter i EU. Överenskommelsen innehåller nya bestämmelser om förares körtider och vilotider, positionsbestämning med hjälp av färdskrivare, utstationering av förare i andra medlemsländer samt cabotagetransporter och etablering av vägtransportföretag inom EU.

Hädanefter förbjuds exempelvis lastbilschaufförer från att övernatta i hytten och ger förarna rätt att återvända hem var tredje eller var fjärde vecka.

Regler för cabotage (transport av passagerare eller gods inom ett lands gränser, utfört av ett företag som är registrerat utanför detta lands gränser) och sociala villkor för lastbilschaufförer röstades igenom med kvalificerad majoritet.

– Det är en stor framgång. Det kommer att gagna hela EU och särskilt den svenska transportsektorn, sa infrastrukturminister Tomas Eneroth enligt Di efter mötet, som hölls i Bryssel.

– Det blir en sundare konkurrens i transportsektorn. Vi får inte så stora skillnader på utländska och svenska åkare som kör i Sverige, fortsatte han.

Lagstiftningen kommer att främja arbetstagarnas villkor och därmed öka trafiksäkerheten. Mötets ordförande,  Norbert Hofer, sade vid en presskonferens att lagstiftningen kommer att stoppa lönedumpning och olagligt cabotage satt i system.

– Det innebär också att lika lön för lika arbete ska gälla, sade Norbert Hofer, Österrikes transportminister.

Men många östländer var mycket missnöjda. De ansåg att västländerna satte upp skyddsmurar mot deras konkurrenskraftiga åkerier.

– Det här är verkligen ett obalanserat, protektionistiskt förslag. Det ger lite till vissa länder och mycket till andra. Våra chaufförer kommer att förlora sina jobb, sade Ungerns EU-ambassadör Tibor Stelbaczky under debatten, enligt Di.

Polens infrastrukturminister Andrzej Adamczyk sade att beslutet är diskriminerande och delar upp EU:s inre marknad. Inga gränser behövs för cabotage, sade han.

Även Bulgarien, Kroatien, Lettland, Litauen och Malta röstade emot, liksom västliga Irland.

Viktigt för Sverige var en del i lagpaketet om stöd till kombinerade transporter, alltså då lastbilstransport kombineras med tåg eller båt. Sverige fick med dansk stöd igenom att reglerna ska samordnas med cabotagereglerna.

Nästa steg är att Europaparlamentet ska ta ställning till EU-kommissionens förslag. Därefter följer förhandlingar mellan ministerrådet och Europaparlamentet.