Best storsatsar på healthcare

oktober 7, 2019 Transport

En växande befolkning och ökad medellivslängd bidrar till en stigande läkemedelsanvändning samtidigt som utbudet av mediciner och sjukvårdstillbehör utökas. Det gör att efterfrågan på högklassiga och säkra logistiklösningar inom sjukvård ökar kraftigt.

Best Transport har under de senaste åren investerat i såväl fordon som kompetens och utbildning för att möta de krav hälsoindustrin och myndigheter ställer på transportörerna. Sedan 2016 har Best Transports omsättning inom segmentet nästan tredubblats och nu gör bolaget ytterligare investeringar.

– Sveriges befolkning både ökar, åldras och vi ser en stigande läkemedelsanvändning. Det kommer att ställa nya krav på att sjukvården och apoteken har en robust och trygg läkemedelsdistribution att luta sig mot, kommenterar Jonas Wahlström, affärsområdeschef Hälsa på Best Transport.

Best Transport bistår sedan länge både privata och offentliga aktörer inom vården samt läkemedelsdistributörer med temperaturreglerande transporter. Fordonsflottan för dessa hälsotransporter har tidigare utgjorts av 40 temperaturreglerande GDP-fordon (Good Distribution Practice), men nu ökar behoven.

–  För att ytterligare stärka vår position på området expanderar vi nu vårt bestånd med hela 30 nya fordon som alla uppfyller de kvalitetskrav som GDP-transporter kräver och som körs av våra 500 specialutbildade chaufförer, kommenterar Jonas Wahlström, affärsområdeschef Hälsa på Best Transport.
Kraven för att ett fordon ska definieras som en GDP-transport är bland annat att det ska tillgodose ett temperaturkontrollerat utrymme inom intervallen +5 och + 25 C, samt säkerställa att godset inte kontamineras under transport.


Läs mer