Svensk ny ordförande för europeisk redarförening

oktober 7, 2019 Sjöfart

Claes Berglund. Foto Svensk sjöfart.

Den 2 oktober valdes Claes Berglund in som ordförande för den europiska redareföreningen ”European Community Shipowners’ Associations”. Claes är styrelseledamot i branschorganisationen Svensk Sjöfart och ansvarig för samhälls- och miljöfrågor på Stena.

–  Det är en ära att ha blivit vald och jag ser mycket fram emot uppdraget. Den europeiska handelsflottan är mycket betydelsefull och bidrar med cirka 147 miljarder Euro till EU:s BNP och sysselsätter cirka 2,1 miljoner människor. Tack vare att Sverige är världsledande inom hållbar sjöfart har Sverige ett stort inflytande på europeisk och internationell nivå – trots att vi har en relativt liten handelsflotta. Sjöfartens förutsättningar och omvärld förändras i en snabb takt och jag hoppas kunna leda organisationen in i framtiden på bästa sätt, kommenterar Claes Berglund.

Att en svensk har blivit vald till ordförande för den europeiska redareföreningen är unikt och mycket betydelsefullt enligt Svensk Sjöfarts ordförande, och vd för Rederi AB Gotland, Håkan Johansson.

– Detta är något som man från svenskt håll bör vara mycket stolt över. Sjöfarten är viktig för hela Sverige, exempelvis transporterar sjöfarten 90 procent av alla varor till och från landet, och att Claes har blivit vald till ordförande visar på det stora förtroende den europeiska sjöfartsbranschen har både för Claes som person och för Sverige som sjöfartsnation. Vi önskar honom varmt lycka till i rollen som ordförande för ECSA, kommenterar Håkan Johansson.

Fakta ECSA

ECSA bildades 1965 och har idag 21 medlemmar. Föreningen arbetar för att europeisk sjöfart ska kunna bidra till Europa på bästa sätt genom ökad handel och konkurrenskraft.