Sjöfartsverket avvaktar med avgiftshöjningar

oktober 8, 2018 Sjöfart

Sjöfartsverket skriver i ett pressmeddelande att man har tagit beslut om att inga förändringar ska ske av nuvarande miljöincitament för sjöfarten innan en utvärdering har genomförts. Avgiftssystemet har tidigare kritiserats hårt av branschen, dels för de höjda avgifterna, men också för den bristande miljöstyrningen. Att Sjöfartsverket nu väntar med att ta beslut om ytterligare förändringar innan en ordentlig analys har genomförts ser Svensk Sjöfart som positivt.

– Det är bra att Sjöfartsverket lyssnar på våra synpunkter och vi ser fram emot fortsatt dialog. Vi har påpekat att det är viktigt att man inte bara ser till miljöindexet utan tar ett helhetsgrepp och ser över hela avgiftsmodellen. Miljörabatten är idag en marginellt liten del i Sjöfartsverkets avgiftsmodell och den har dessutom minskat sett på totalen om man jämför med tidigare år. Vi har efterfrågat en utvärdering av effekterna av de rejäla avgiftshöjningar och ändringar som Sjöfartsverkets genomfört de senaste åren. Vi kommer fortsätta att lyfta fram konstruktiva förslag på förbättringar för att stärka sjöfartens möjligheter att bidra till det hållbara samhället, kommenterar Christina Palmén, ansvarig för sjösäkerhet och miljöfrågor.

Fredrik Larsson, miljö- och klimatansvarig på Svensk Sjöfart, menar att det är viktigt att det lönar sig för de rederier som går före i utvecklingen och investerar i ny teknik, men också att långsiktighet i besluten är nödvändigt för att sjöfarten ska våga satsa ytterligare.

– Många rederier har investerat stora belopp i miljö- och klimatsmarta fartyg. När dessa vittnar om kraftiga avgiftshöjningar blir det tydligt hur misslyckat det miljöstyrande incitamentet inom farledsavgiftssystemet blivit. Framöver önskar vi bättre miljöstyrmedel för att sjöfarten ska kunna bli än mer hållbar. Det är viktigt för våra medlemmar att man har långsiktighet i besluten och att man vet vilka spelregler som gäller, kommenterar Fredrik Larsson

De avgiftshöjningar som Sjöfartsverket genomfört senaste åren är anmärkningsvärt stora. Anledningen till höjningarna är Sjöfartsverkets hårt ansträngda ekonomi. Innebörden blir att sjöfartens aktörer, främst rederier och transportköparna, tvingas betala cirka 215 miljoner kronor mer varje år ur egen kassa jämfört med 2016 för att hålla Sjöfartsverket vid liv.