Ökande containervolymer för Göteborg

oktober 31, 2019 Sjöfart

Göteborgs hamn.  Foto Göteborgs Hamn.

Den svenska containermarknaden är i en avmattningsperiod och minskade med en procent under första halvåret 2019. Trots det har Göteborgs hamn successivt ökat volymerna och tagit marknadsandelar i segmentet. Mellan januari och september i år är ökningen fyra procent i Göteborg och det är framförallt gods från ostkusten som flyttats via järnväg till västkusten.

Containervolymerna fortsätter öka i Göteborgs hamn efter volymtapp under 2016–17. En tydlig återhämtning skedde under 2018 då primärt västsvenska, lastbilsburna containervolymer återvände till Göteborgs hamn. Under 2019 fortsätter volymerna att öka – och nu är det gods från resterande delar av Sverige som står för den största ökningen. Det visar Göteborgs Hamn AB:s nyligen framtagna volymstatistik till och med årets tredje kvartal.

Ökningen av gods från hela Sverige till Göteborgs hamn bekräftas av de kraftigt växande siffrorna för järnvägsburet containergods. Den största andelen av inlandsgodset kommer till Göteborgs hamn på just järnväg, och järnvägsvolymerna ökade med hela 20 procent mellan januari och september i år. De mer långväga volymerna från till exempel norra och östra Sverige vänder alltså tillbaka till Göteborgs hamn.

– Göteborgs hamn är hela Sveriges hamn – att vi fortsätter att öka i hela landet på containersidan understryker den bilden. Jag konstaterar att förtroendet för Göteborgs hamn som garant för näringslivets access till omvärlden fortsätter att öka, trots ett osäkert konjunkturläge och en avvaktande marknad nationellt, säger Elvir Dzanic, vd för Göteborgs Hamn AB, i ett pressmeddelande.

Avmattning i roro-segmentet
Även om det inte syns i Göteborgs hamns containersiffror för året, så slår det osäkra konjunkturläget igenom i volymhanteringen för några av hamnens andra godsslag. Från att ha legat på historiskt höga nivåer de senaste åren har hamnens intraeuropeiska roro-volymer minskat med fem procent under januari-september i år. Nedgången är störst på Belgien mot bakgrund av de ovanligt höga volymer som bilindustrin visade upp under 2018.

Färre importbilar
Hanteringen av nya bilar i Göteborgs hamn minskade med 8 procent jämfört med föregående år. Nedgången beror på minskade importflöden vilket är i linje med nybilsförsäljningen i Sverige under samma period. I september vände dock volymerna uppåt igen, då nya 26 500 bilar hanterades.

Lägre flöde av energiprodukter
Hanteringen av olje- och energiprodukter minskade med tio procent till 15,9 miljoner ton under perioden januari-september. Första halvårets nedgång möttes av en volymökning om fem procent i tredje kvartalet, drivet av inlagring av råolja samt att raffinaderna nu återigen är i full produktion efter underhållsstopp tidigare under året.

Göteborgs hamns godsvolymer januari – september 2019

Jan-sept 2019 Jan-sept 2018 Jfr %
Container (TEU) 582 000 561 000 4%
Järnväg (TEU) 345 000 287 000 20%
Roro-enheter 419 000 441 000 -5%
Nya bilar 193 000 210 000 -8%
Energiprod. mTon 15,9 17,7 -10%
Kryssningsanlöp 57 34 68%
Passagerare, färja 1 463 000 1 355 000 8%