Ny containerlinje mellan Gävle, Norrköping och Polen

juni 27, 2019 Sjöfart
Ny containerlinje mellan Gävle, Norrköping och Polen

Ny containerlinje till Norrköping och Gävle. Foto: Norrköpings hamn.

I mitten av augusti startas en ny containerlinje med veckotrafik mellan Norrköpings hamn, Gävle hamn och Polen. Den nya linjen sammanlänkar östra Mellansverige och hamnarna Gdynia och Gdansk.

Det är det danska rederiet Unifeeder som från mitten av augusti kommer erbjuda en ny service till och från Norrköping. Sedan tidigare har rederiet en veckolinje mellan Norrköping och Hamburg. Med den nya linjen, som kommer att trafikera Gävle och Norrköping, skapas en kraftfull länk mellan östra Mellansverige och hamnarna Gdansk och Gdynia.

– Den nya linjen är helt inriktad på att serva den svenska ostkusten, förklarar Ebbe Bisgaard på Unifeeder.

– Vi skapar den kortaste möjliga länken till Gdansk, som växt till en av de viktigaste omlastningshamnarna för den baltiska och nordiska marknaden, men också till Gdynia som har ett stort utbud av linjer inom Europa. På så vis skapar vi en flexibel, hållbar och konkurrenskraftig lösning.

Den nya linjen har premiär 10 augusti från hamnen i Gdansk och kommer anlöpa Gävle Hamn runt den 12 augusti.

Gävle Hamn AB investerar tillsammans med terminaloperatör Yilport närmare 825 miljoner kronor för att bygga ut containerterminalen och kunna ta emot fler och större fartyg. När den nya containerterminalen står klar 2020 ges Gävle hamn en kapacitet att ta emot en årlig volym på upp till 600 000 TEU.

– Nu knyts Gävle hamn ännu tätare samman med övriga världen och utbyggnaden av containerterminalen blir ännu viktigare, kommenterar Håkan Bergström, försäljningschef, Yilport Nordic.

Containerhanteringen i Norrköpings hamn har under senare år haft en stadig tillväxt. Sjöfarten ökar i östersjöområdet, och Norrköpings geografiska läge och stora flöden av både export och import har legat till grund för ett ökat utbud av rederier och linjer. Samtidigt växer hamnen, med en pågående utbyggnad av kapaciteten och servicen.

– Konkret betyder det att våra kunder som handlar med omvärlden får ytterligare alternativ och ökad frekvens. Det fina i kråksången är att man kommer kunna kombinera matartrafiken med väldigt konkurrenskraftiga lösningar för närsjöfart. Unifeeders lösningar gör det särskilt intressant för kunder som vill kunna lasta och lossa sitt gods på Europapall, kommenterar Magnus Grimhed, försäljningschef i Norrköpings Hamn.