Nu kan redare ansöka om ekobonus för perioden 2018–2020.

november 23, 2018 Sjöfart

Trafikverket avsätter 50 miljoner per år till ekobonussystemet. Stödet ges maximalt under tre år. Efter 2020 kommer systemet att utvärderas.

– Det är bra att regelverket är på plats. Maritimt Forum kommer att följa utvecklingen med intresse, kommenterar Joachim Glassell, vd, Maritimt Forum.

Främst är ekobonus avsedd för redare som startar nya sjötransporter eller förbättrar befintliga sjötransporter som avlastar transporttrycket och flyttar mer gods till sjö. Trafikverket har i uppdrag att fördela stödet. Grundläggande villkor är att sjötransporten sker med EES-registrerat land samt att fartyget måste anlöpa svensk hamn före lossning eller lastning av överflyttat gods. Den sökande måste i ansökan visa att projektet är bärkraftigt efter treårsperioden.

Villkoren för att söka stöd framgår av Trafikverkets förordning.