Fortsatt uppåt för Göteborgs hamns containervolymer

oktober 31, 2018 Sjöfart

Godstransporterna genom Göteborgs hamn har sedan årets början (YTD) fördelat sig enligt följande. Containervolymer är upp 20% från motsvarande period förra året. Energiprodukter ligger fortsatt på hög nivå och nya bilar har under året ökat med 4% men ser nu ut att plana ut på en hög nivå.

Ökade containervolymer
Årets första 9 månader visar en uppgång för containervolymer från januari till september med 20% YTD och gods på järnväg ökar med 7%.

Mer energiprodukter
För energiprodukter redovisas en hantering på 17,7 mTon, en ökning från föregående års jämförelseperiod med 2%.

Bilar och roro* planar ut
Den intraeuropeiska roro-trafiken ligger still och bilar över kaj har en ökning YTD med 4%, men sjönk något under september.

Göteborgs hamns godsvolymer 2018 från årets början

Jan-sept 2018 Jan-sept 2017 Jan-sept jfr %
Container, (TEU**) 560 000 466 000 20%
Järnväg, (TEU) 283 000 264 000 7%
Ro/ro-enheter 439 000 438 000 0%
Nya bilar 209 000 201 000 4%
Energiprodukter m.ton 17,7 17,2 2%
Passagerare 1 356 000 1 416 000 -4%
Kryssningsanlöp 34 36 -6%