100 miljoner till sjöfartsforskning

april 30, 2019 Sjöfart

Regeringen har beslutat att ge Trafikverket i uppdrag att bredda och utöka stödet till forskning och innovation på sjöfartsområdet. Satsningen innebär en närmare fördubbling av stödet, från nuvarande 55 miljoner upp till 100 miljoner.

– Att öka sjöfartens konkurrenskraft och attraktivitet är angeläget inte minst i arbetet med att minska transportsektorns utsläpp. Satsningen på forskning och innovation stärker sjöfarten och underlättar till exempel en överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart, kommenterar infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Trafikverket ansvarar för sjöfartens nationella medel för forskning och innovation. I samverkan med Sjöfartsverket och Transportstyrelsen beslutar man vilka projekt som ska beviljas finansiering. Nu vill regeringen att Trafikverket aktivt ska informera om stödet till högkvalitativa forsknings- och innovationsprojekt och att de ska erbjuda stöd till sökande av forskningsmedel.

– Att forskningsstödet utökas är en mycket glädjande nyhet som kommer att bidra till en utvecklad och hållbar sjöfart, kommenterar Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén.

Satsningen är ett led i genomförandet av den nationella godstransportstrategin, som regeringen beslutade 2018.