Widrikssons först med Bra Miljöval-märkning

april 9, 2019 Miljö/CSR , Transport

Foto: Widrikssons Åkeri.

Widrikssons Åkeri har som första åkeri i Sverige fått märkningen Bra Miljöval på lastbilstransporter körda med biogas. Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens oberoende märkning och de transporter som är märkta med Bra Miljöval klarar högt ställda krav både när det gäller utsläpp och övrigt miljöarbete.

En transport som är märkt med Bra Miljöval körs med ett fordon som till minst 90 procent använder förnybara drivmedel, uppfyller högt ställda krav på miljö- och hälsofarliga utsläpp och tvättas i särskilda tvätthallar med extra höga miljökrav. Detta ger minsta möjliga miljöpåverkan.

Bra Miljöval är en unik svensk miljömärkning som ställer krav på låga utsläpp både vid körning och vid produktion av bränslet till fordonen. Det finns heller ingen liknande märkning i Skandinavien eller Europa.

– Detta är en av marknadens tuffaste märkningar och jag är stolt att vi nu når kriterierna och kan märka våra biogastransporter med Bra Miljöval. Vi kör sedan tidigare enbart på fossilfria bränslen och att klara kriterierna för Bra Miljöval är ett viktigt led i vår strävan att bli helt klimatpositiva år 2030, kommenterar Christel Grip, hållbarhetschef på Widrikssons Åkeri.

Kriterierna för Bra Miljöval på transporter utgår ifrån Sveriges Miljökvalitetsmål och syftet är att bidra till begränsad klimatpåverkan, minskad resursanvändning, frisk luft, giftfri miljö och schyssta sociala villkor. Efterlevnad av kriterierna kontrolleras årligen.

– Vi är glada att Widrikssons Åkeri nu kan erbjuda transporter märkta med Bra Miljöval. Vi hoppas att fler åkerier följer efter och väljer att bidra till omställningen mot fossilfria bränslen, kommenterar Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

Transporter som körs med biogas beräknas ge 94 procent lägre koldioxidutsläpp jämfört med en lastbil som körs på diesel. Idag uppgår andelen fordon som körs på biogas, som är lokalt producerad och därmed får märkningen Bra Miljöval, till 24 procent av Widrikssons fordon. Resterande körs på HVO 100 (Hydrerad Vegetabilisk Olja), d.v.s. ett fossilfritt och förnybart drivmedel.