Soptippar kan bli framtidens guldgruvor

oktober 25, 2012 Miljö/CSR , Produktion

På soptippen i Gärstad ligger det metaller för tre miljarder, bland annat 100 000 ton aluminium. Kommunala soptippar är en outnyttjad guldgruva, tror forskare på Linköpings universitet.

Två studenter på masterprogrammet Energy and Environmental Engineering, Linköpings universitet, Ariana Tanha och Daniel Zarate fick i uppdrag av kommunala Tekniska Verken att dels beräkna mängderna metaller som finns på avfallsanläggningen i Gärstad, Linköping och dels beräkna värdet på metallerna. De fann metaller till ett värde av ca 3 miljarder SEK.
På Gärstad finns 100 000 ton aluminium, värt 1,5 miljarder kronor, 8 000 ton koppar, värt ungefär 450 miljoner kronor och zink för ungefär samma summa.
– Här finns även titan i små mängder, men eftersom det är en så dyr metall ligger värdet ändå på runt 500 miljoner kronor, berättar Nils Johansson, doktorand på avdelningen för industriell miljöteknik och handledare för de båda examensarbetarna i ett pressmeddelande.
– Vi visste att det fanns stora mängder metaller i deponin och det är intressant att vi fått ett värde på dem. Men det är många pusselbitar som måste på plats innan vi kan ta tillvara metallerna, säger Magnus Hammar på Tekniska Verken.

6 000 kommunala deponier
Bara i Linköping finns 17 kända kommunala deponier och i hela landet runt 6 000. Om dessa skulle innehålla lika mycket värdefulla metaller som Gärstad är frågan om det inte är här framtidens metallutvinning bör ske.
– Från ett samhällsperspektiv kan man undra om vi verkligen borde öppna fler gruvor innan vi har tagit tillvara de mängder metaller som finns lagrade i deponier och andra inaktiva förråd. Metallerna har ett ekonomiskt värde, men de kan också vara direkt hälsofarliga på fel plats, säger Nils Johansson.
Städerna och deras deponier som framtida gruvor, Urban and landfill mining, diskuteras under två av de 20 sessionerna på konferensen Greening of Industry Network som pågår i Linköping.
 


Läs mer