Ratosbolaget Speed Group uppnådde klimatneutralitet två år tidigare än målsättningen

februari 27, 2024 Logistik , Miljö/CSR , Transport

Speed Group (Speed) uppnådde sitt mål att bli klimatneutralt i egen verksamhet redan 2023. Genom en kombination av storskaliga initiativ och små förändringar har företaget tagit stora steg mot att minska sitt koldioxidavtryck och därmed bidra till en mer hållbar framtid.

Speed Groups målsättning har varit att bli klimatneutrala senast 2025. Den målsättningen nåddes redan 2023. Företaget har under många år arbetat aktivt för att minska sitt klimatavtryck.

En central del i den strävan har varit installationen av Nordens största solcellsanläggning på taket på huvudkontoret och lagret i Borås. Taket, med sin maximala elproduktionskapacitet på 4GWh, har varit en nyckelfaktor i att uppnå klimatneutralitet. Men det är inte bara storskaliga projekt som har bidragit till måluppfyllelsen, mindre förändringar i vardagen har också spelat roll. Några exempel är att vädertäta lastportar, gå över till digitala följesedlar och minska användningen av krympplast.

– Speed Groups resa mot klimatneutralitet i den egna verksamheten är inspirerande. Att ta ansvar för sitt klimatavtryck är en viktig aspekt när det kommer till att utveckla såväl befintliga som nya kundrelationer och affärer. Det är viktigt idag och kommer att bli än viktigare framöver, säger Christian Johansson Gebauer, styrelseordförande i Speed Group och President, Construction & Services, Ratos.

– Vi är otroligt stolta över att ha nått vårt klimatneutralitetsmål två år tidigare än planerat. Det är en utmaning för ett logistikbolag som vårt, men vi har fokuserat stenhårt på att minska vår miljöpåverkan och driva positiv förändring. Vi fortsätter att sträva efter att vara ledande inom hållbarhet och ser fram emot att fortsätta att göra skillnad för vår planet och vårt samhälle, säger Jesper Andersson, vd, Speed Group.

Speed Groups arbete med att minska sin klimatpåverkan fortsätter alltjämt. I nästa steg installeras ytterligare solceller på övriga anläggningar i Speed Group, och investeringar görs i batterilagringslösningar och laddinfrastruktur för framtidens transporter.

Om Speed Group
Speed erbjuder hållbara, flexibla och innovativa lösningar för komplexa logistik- och personalutmaningar. Speed har huvudkontor i Borås och logistikcenter i Borås, Göteborg, Stenungsund och Stockholm med en total yta på över 220 000 m2. Företaget omsätter 1 miljard SEK och sysselsätter ca 1 000 personer.