Ragn-Sells och Frode Laursen: Samarbetet säkerställer gröna framgångar

juni 16, 2023 Miljö/CSR , Transport

Logistikföretaget Frode Laursen och Ragn-Sells, som är ledande inom hållbar avfallshantering, har gemensamt lyckats sänka deras CO₂-avtryck genom att implementera biogasbilar på en fast rutt. En bra och hållbar lösning, säger Ragn-Sells som betraktar långsiktiga partnerskap som ett av nyckelorden till att få gröna framgångar.
Till dess att el-lastbilar och Power-to-X blir en reell möjlighet för transportbranschen, ska det tänkas i alternativa banor för att få fart på den gröna omställningen. Det gör man även hos Ragn-Sells och Frode Laursen, som tillsammans har satt in biogasdrivna lastbilar på en fast rutt mellan Norge och Sverige.
− Hos Ragn-Sells strävar vi efter att ha en så fossilfri fordonsflotta som möjligt och här är lastbilar som går på LBG – flytande biogas – ett väldigt bra supplement. LBG är i dag det förnybara bränsle på marknaden som lämpar sig bäst till längre avstånd. Samtidigt tror vi också att det i framtiden kommer att behövas alternativa bränslen och här är biogas en av dem, förklarar Johnny Evertsson, logistikchef hos Ragn-Sells.
Samarbete är vägen fram Just det långsiktiga perspektivet och partnerskapet med Frode Laursen har enligt Johnny Evertsson varit avgörande för att implementeringen har varit en succé. Och är samtidig en väldigt viktig aspekt om man som företag vill bli cirkulär, menar han.
− Implementeringen med Frode Laursen har varit en succé, eftersom vi både har ett stabilt materialflöde och ett långsiktigt perspektiv. Det har nu resulterat i en stor reduktion av emission- och partikelutsläpp efter att vi har implementerat dessa biogaslastbilar, berättar Johnny Evertsson.
Dialog är framgångsrikt Något som står i vägen och gör det svårt att lyckas med att sätta in biogasbilar, är infrastrukturen och tankningsmöjligheterna. Geografin spelar nämligen en stor roll för möjligheterna att tanka biogas. Det berättar Jens Sørensen, som är transportdirektör hos Road International, en avdelning som bland annat täcker transporter i och mellan de nordeuropeiska länderna.
− Det betyder att vi är tvungna att gå i nära dialog med kunderna för att ta reda på hur det blir en realitet. Det gör vi bland annat genom att tillsammans undersöka de konkreta transportuppdragen och körningsmönstren för att se var infrastrukturen tillåter biogas, berättar Jens Sørensen och fortsätter:
− Vi vill leverera på den gröna omställningen och här är biogas alltså en väldigt bra här-och-nu-lösning, som samtidigt kommer att ge resultat redan från första dagen,

Vad är LBG?
LBG är flytande biogas som oftast utvinns av husdjursgödsel och organiskt avfall. Reduktion av CO₂-utsläpp på upp till 100 % jämfört med diesel.