Icas löfte: halvera matsvinnet

april 29, 2019 Miljö/CSR

Kerstin Lindvall, Ica Gruppen.
Foto: Claudio bresciani / TT /

Ica Gruppen antar ett nytt koncernmål för minskat matsvinn, där matsvinnet från lager och butik i såväl Sverige som Baltikum ska halveras till 2025 jämfört med basåret 2016.

Några viktiga delar för att nå det nya målet är smartare algoritmer för inköp, framtagning av cirkulära produkter samt rutiner och verktyg för att tidigt kunna identifiera livsmedel som riskerar att bli svinn.

2016 var Ica Gruppens matsvinn 1,65 viktprocent av den totala försäljningen vilket innebär att vi för varje ton sålda livsmedel har haft ett svinn på 16,5 kg livsmedel i vår verksamhet.

– Vi har satt upp ett ambitiöst mål om att halvera vårt matsvinn till 2025. Bra planering samt ett strukturerat och proaktivt sätt att arbeta är allra viktigast för att matsvinn överhuvudtaget inte ska uppstå i vår verksamhet. Det är också viktigt att vi arbetar med innovativa digitala verktyg som hjälper till att identifiera mat som annars skulle riskerat att bli svinn, kommenterar Kerstin Lindvall, hållbarhetsdirektör Ica Gruppen.

Samarbete med leverantörer och andra aktörer är viktiga delar i arbetet för minskat matsvinn.

– När vi ser att det ändå uppstår risk för matsvinn behövs bra sätt att ta hand om maten på bästa sätt. Ica-butikerna jobbar bland annat med prissänkta varor med kort datum, matlagning i butik och samarbeten med välgörenhetsorganisationer.

Cirkulära produkter, där råvaror som riskerar att bli svinn används för tillverkning av nya produkter, är också viktiga delar för minskat matsvinn.

– Vi har till exempel ett samarbete med Gotlandsägg där vi köper in ägg med skönhetsfel som vi använder till Icas pannkakor.

Ica Gruppen har varit delaktiga i Livsmedelverkets, Naturvårdsverkets och Jordbruksverkets handlingsplan för minskat matsvinn som presenterades 2018. Där finns flera åtgärdsförslag där bland annat just samverkan tydligt belysts som en viktig väg framåt för minskat matsvinn i hela kedjan.