Havi och Scania fixar grön distribution åt MacDonald’s i Spanien

december 27, 2018 Miljö/CSR , Transport

Havi och Scania är nyckelleverantörer för distributionskedjan när McDonalds’s svarar upp mot ökade kundkrav på hållbara transporter. I Spanien ökar bolagen takten in den femårsplan som syftar till att minska koldioxidutsläppen från restaurangkedjans transporter.  

McDonald’s logistiknätverk transporterar livsmedelsprodukter mer än 400 miljoner kilometer per år. Förutom att säkerställa att tusentals produkter varje dag kommer fram till McDonald’s restauranger i bästa möjliga skick, vill McDonald’s samarbeta med leverantörer och deras partners för att minimera miljöpåverkan från logistikverksamheten.

Havi Spanien kommer att innan årets slut ha 14 gasdrivna fordon som ska leverera produkter till McDonald’s restauranger från distributionscenter i Madrid och Barcelona. Tolv kommer att gå på flytande naturgas (LNG) och två kommer att gå på komprimerad naturgas (CNG). Tidigare har Havi i Spainen två CNG lastbilar vilket ger en ny total på 16 gasfordon.

Tack vare tysta motorer och kylutrustning orsakar lastbilarna också betydligt mindre buller än konventionella distributionsfordon, vilket ytterligare minskar miljöpåverkan vid transporter i stadsmiljö. I Madrid kommer fordonen att vara utrustade med en speciell eldriven kylutrustning, vilket minskar koldioxidutsläppen och bullernivåerna ännu mer.

Havis och Scanias plan för grönare vägtransporter är i linje med MOVALT, ett spanskt regeringsinitiativ som syftar till att transformera vägtransportflottan till fordon med låga utsläpp.

Havi har samarbetat med Scania för att ta fram en femårsplan för att kraftigt minska koldioxidutsläppen och den övriga miljöpåverkan från McDonald’s logistikkedja. I Spanien utmanar de två bolagen gränserna ytterligare genom att öka användandet av alternativa bränslen för transportfordon.

–  Vi vill vara en föregångare för en förändring mot nya standarder för transporter i stadsmiljö och att implementera specifika åtgärder som gynnar miljön och de samhällen där vi opererar, kommenterar Rafael Gómez, Senior Vice President, Operations and Freight Management, HAVI.

– Det här partnerskapet är ett exempel på hur transportföretag, logistikleverantörer och lastbilstillverkare kan samarbeta för att leda skiftet mot ett hållbart transportsystem. Det är uppmuntrande att se hur fler och fler kunder, och kundernas kunder, kräver den här typen av lösningar, kommenterar Sebastián Figueroa, Managing Director, Scania Iberia.


Läs mer