Göteborgs Hamn har “inga synpunkter” på naturgasbeslutet

oktober 10, 2019 Miljö/CSR , Sjöfart
Göteborgs Hamn har “inga synpunkter” på naturgasbeslutet

Regeringen  säger nej till att koppla på naturgasanläggningen i Göteborgs hamn på det svenska stamgasnätet. Göteborgs hamn “har inga synpunkter”.

Göteborgs hamn.  Foto Göteborgs Hamn.

– Det här är en viktig signal. Det betyder att Göteborg inte kommer att vara en inkörsport för fossilgas, säger Karin Pleijel miljöpartistiskt kommunalråd i Göteborg i ett pressmeddelande.

Det är Swedegas som vill ansluta sin LNG-anläggning i Göteborgs hamn till stamgasnätet. Fördelarna skulle vara att nätet får en andra införselpunkt, som komplement till ledningen under Öresund där all gas kommer in idag, och att gas kan levereras från nätet till fartyg i hamnen, som bränsle.

– Regeringens beslut är beklagligt. Man förbiser de miljö- och hälsoeffekter som drift med flytande naturgas ger. Den är visserligen fossil, men den banar väg för att använda biogas, säger Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på branschorganisationen Svensk sjöfart, till TT.

Saknas storskalig biogasproduktion

Men historiskt har det visat sig att övergången från naturgas till biogas inte har kunnat ske i den utsträckning som man hoppats, menar Kristina Holmgren, forskare på VTI inom projektet Morötter och piskor,  hur sjöfartens utsläpp mot luft ska minska.

– En anledning är t.ex. att det inte har funnits marknadsmässiga förutsättningar för storskalig produktion av biometan via förgasning.

Hon menar att det finns problem med LNG (Liquid Natural Gas) som sjöfartsbränsle, om man strävar efter att minska utsläppen av växthusgaser. LNG är ett renare bränsle än traditionell tjockolja eller den renare MGO (Marine Gas Oil) som är de vanligaste bränslena:  leder till mindre utsläpp av svavel, partiklar och NOx, och förbränningen leder till något lägre koldioxidustläpp. Men det finns problem med metan-utsläpp under både produktion, distribution och förbrukningsfasen av bränslet.

– LNG resulterar i lägre utsläpp av partiklar, svavel och NOx men på klimatsidan blir det inte bättre, utan kanske sämre, säger Kristina Holmgren.

Metan är en mycket starkare växthusgas än koldioxid och utsläppen resulterar i att nettoutsläppen av klimatpåverkande gaser blir högre för LNG än jämfört med t.ex. MGO.

– Jag tycker att beslutet idag går i linje med regeringens tidigare beslut att inte bygga ut det svenska naturgasnätet, säger Kristina Holmgren.

Göteborgs Hamn har “inga synpunkter”

Göteborgs Hamn AB kommenterar med att man ”har inga synpunkter på beslutet, men ser positivt på regeringens ambitioner att främja satsningar på biogas.”
– Det finns en stor efterfrågan på biogas i sjöfarten men tillgången är begränsad. Satsningar som leder till att mer biogas tillförs marknaden gör att sjöfartens klimatpåverkan kan minskas ytterligare, kommenterar Jill Söderwall, chef för Göteborgs hamns energihamn.

Sveriges Core-hamnar Stockholm, Göteborg, Luleå, Malmö och Trelleborg måste enligt EU:s infrastrukturdirektiv erbjuda möjlighet att bunkra LNG till år 2025.

Av Klara Erikssson