Godstransporter blir del av Stadsmiljöavtalen

april 12, 2019 Miljö/CSR , Transport
Regeringen har beslutat om en utvidgning av Stadsmiljöavtalen och breddar stödet till att även omfatta åtgärder för godstransportlösningar.

Utvidgningen gör det möjligt att även använda stadsmiljöavtalen för medfinansiering av anläggningar och nya lösningar för samlastning, samordnade urbana godstransporter och för att skapa förutsättningar för godstransporter med cykel i urban miljö.

– Smarta godstransporter är en förutsättning för fungerande och dynamiska städer. Lokalt ser vi redan flera hållbara och kreativa lösningar som både är effektiva och klimatsmarta. Det här är ett sätt för staten att hjälpa kommunerna en bit på vägen till hållbara godstransporter, kommenterar bostadsminister Per Bolund.

Transporter av varor och annat gods står för en betydande del av transportbehovet i våra städer, och det finns därför stora potentiella miljövinster i åtgärder för hållbara godstransportlösningar. I Nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen för perioden 2018–2029 finns sammantaget 12 miljarder till stadsmiljöavtalen. Av dessa får bidraget till urbana godstransporter uppgå till maximalt 1,2 miljarder kronor under planperioden, varav Trafikverket får ingå avtal om maximalt 400 miljoner kronor under respektive 4-årsperiod.

Ändringen träder i kraft 22 maj 2019.