Ur senaste numret: ”Ge oss tydliga riktlinjer för vad vi ska satsa på”

maj 10, 2019 Miljö/CSR , Transport
Ur senaste numret: ”Ge oss tydliga riktlinjer för vad vi ska satsa på”

– Sanningen är att vi vet inte vad vi ska investera i, säger Anette Berg, som ser ren biodiesel som ett alltför osäkert kort just nu. Foto: Klara Eriksson.

Transportföretaget Vivaldi planerar att vara helt fossilfria 2020 och har därför investerat i en till stor del dieseldriven fordonsflotta – som går på HVO – och en egen tank för biodiesel.  Men prishöjningen på HVO har skakat om företagsledningen.  – Vi har sagt upp tanken nu för det är för oroligt, och att tanka vanlig diesel i den känns ju helt meningslöst, säger Vivaldis vd Anette Berg.

Ur Intelligent Logistik nummer 3 2019 – vill du läsa mer: prenumerera här!

År 2013 sålde Anette Berg sitt företag Vivaldi – då med verksamhet inom trädgård, markservice, bygglogistik och transport, drygt 130 anställda och en omsättning på 200 miljoner, efter 25 år i branschen. 2016 fick hon möjlighet att återigen köpa in sig i logistik och transportdelen – och nappade. Ett skäl var klimatfrågan.

– Jag ville testa det här med miljöbiten, och vill man göra något och jobba för förändring måste man driva företag själv, säger Anette Berg, som äger Vivaldi tillsammans med Beijer Bygg.

Målet är 100 procent fossilfrihet år 2020. Vivaldi har idag 20 egna dieseldrivna tunga fordon, varav de flesta klarar att tankas med biodrivmedlet HVO och man tankar 70 procent fossilfritt idag. Två fordon är förberedda för etanol och tre av fordonen är utrustade med elkranar. Man har även ett mål att utöka flottan med en citybil i miljöframkant, med t ex el- eller gasdrift.

– Utmaningen för mig var att ha ett åkeriföretag för att kunna testa grejerna. Men det är fan inte enkelt att veta vad man ska satsa på idag, säger Anette Berg, när vi ses på Vivaldis kontor i Skrubba, söder om Stockholm.

Oviss framtid

Vill man vara ett fossilfritt åkeriföretag har man visserligen många alternativ – men inga som fullt ut fungerar i dagsläget, menar hon. Infrastrukturen för gas och el är inte utbyggd, och för många drivmedel baserade på biomassa, råder det ovisshet om tillgången kommer räcka för alla som vill ställa om.

– Min önskan är att vi nu får riktlinjer och styrmedel för de närmsta 10 åren. Ta det här med biodiesel till exempel, vi gjorde ett aktivt val och satsade på HVO och hyrde en egen tank för att säkra egen tillgång – så ska det ta slut, säger Anette Berg, och syftar på prishöjningen på HVO100 – en ren biodiesel som kan användas i många vanliga dieselfordon.

Anette Berg tolkar prisökningen som en för hög efterfrågan på HVO i allmänhet, sett till tillgången – något som gör HVO100 till ett alltför osäkert kort för Vivaldi just nu. Därför har de sagt upp sin tank.

– Hade jag vetat vad jag vet idag hade vi kanske förberett fler bilar för etanol istället, säger hon.

Reduktionsplikten boven?

1 juli 2018 infördes reduktionsplikt för diesel och bensin. Samma dag som reduktionsplikten infördes höjdes priset på ren biodiesel. Tidigare hade fossil diesel och biodiesel kostat detsamma – då blev det omkring 60–80 öre högre literpris för biodiesel. I och med att reduktionsplikten infördes blev det alltså dyrare att tanka rent HVO.

– Efterfrågan ökar och då höjer de såklart priset, säger Anette Berg.

Hon vill att det ska bli tydligare för henne och andra åkeriföretagare vad de ska satsa på; gas, HVO, elektrifiering eller annat.

– Sanningen är att vi vet inte vad vi ska investera i. Jag tycker att tillverkarna måste ta ett ansvar, säger hon.

För Vivaldi är en ny bil en investering på 2–3 miljoner – att man kan använda den fullt ut och i olika geografiska områden är ett måste.

– Vi kör över hela Mälardalen och måste kunna tanka. Så är det bara.

Anette Berg tycker dock att drivmedelsfrågan fått lite väl mycket uppmärksamhet.

– Fyllnadsgrad, effektivare transporter och digitala plattformar måste få mer fokus. Vi transporterar mycket till arbetsplatser i Stockholm – tar vi med oss något dit försöker vi ta med något tillbaka. Men det hänger också på beställarsidan. Vi kan inte göra något ensamma utan det här måste man göra tillsammans – ändra strömmarna på något vis, kanske starta fler samverkansprojekt för att visa på goda exempel.

Av Klara Eriksson

Ur Intelligent Logistik nummer 3 2019 – vill du läsa mer: prenumerera här!

Om HVO

HVO står för Hydrerad Vegetabilisk Olja och är ett förnybart drivmedel som kan ersätta diesel i dieselmotorer. HVO tillverkas av vegetabilisk olja eller animaliska fetter, så att kolvätekedjor som är identiska med dem i dieselolja bildas. Den enda skillnaden mot fossil diesel är att HVO har något lägre densitet och energiinnehåll.