Förbud mot nya bensin- och dieselbilar närmar sig

december 19, 2019 Miljö/CSR , Transport

Regeringen har beslutat att en särskild utredare ska lämna förslag om utfasning av fossila drivmedel och förbud mot försäljning av bensin- och dieseldrivna bilar. utredaren ska bland annat föreslå ett lämpligt årtal då förbudet ska börja gälla. 

Regeringens utredare ska föreslå ett årtal för när fossila drivmedel ska vara utfasade i Sverige, och vilka åtgärder som kan vidtas i ett långsiktigt perspektiv för att detta ska kunna genomföras på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Utredaren ska även analysera förutsättningarna för att införa ett nationellt förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar.

Utredaren ska analysera hur ett EU-förbud mot försäljning av nya bensin- och diesel­drivna bilar och en utfasning av fossila drivmedel i EU kan åstadkom­mas, och lämna nödvändiga författningsförslag, dock inte inom skatteområdet där endast åtgärder får analyseras och konsekvensanalyser utföras.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2021.