EU-beslut om utsläpp från tunga transporter

februari 19, 2019 Miljö/CSR , Transport

Efter tuffa förhandlingar mellan branschen och politikerna har EU:s lagstiftare för första gången enats om vilka utsläppskrav som ska gälla för tunga fordon, det rapporterar TT.  

Enligt beslutet ska koldioxidutsläpp från bussar och lastbilar minska med 15 procent till år 2025 och 30 procent till år 2030, jämfört med 2019 års nivåer, vilket var i linje med vad den svenska fordonsindustrin förespråkat.

– För att skynda på den här omställningen vill vi se starkare incitament för de kunder som går före och väljer fordon med lägre klimatpåverkan, kommenterade Anders Vilhelmsson, kommunikationschef på Volvo Lastvagnar till TT.