Eon undersöker möjligheten att elektrifiera vägar i Örebro

oktober 1, 2018 Miljö/CSR , Transport

Eon har efter dialog med Region Örebro län påbörjat en studie om hur elvägar för tunga transporter kan utvecklas i Sverige. Ett av de mest intressanta områdena för detta är Örebroregionen där Eon bland annat har omfattande elnätsinfrastruktur.

– Eon har en uttalad målsättning att erbjuda våra kunder hundra procent återvunnen och förnybar energi redan år 2025, och vi anser att vi med rätt förutsättningar även har stora möjligheter att vara en viktig framtida aktör vid omställningen av transportsektorn från fossila drivmedel till el, kommenterar Johan Mörnstam, vd för Eon Energidistribution.

Eon vill, i samverkan med andra aktörer, ta en aktiv roll inom elektrifiering av tunga transporter. Detta gör Eon nu i en region där företaget redan har etablerad verksamhet.

– Vi ser att Örebroregionen har stora möjligheter att vara ett högintressant område för ett pilotprojekt och kan dessutom ingå som en viktig del i en framtida sammanhängande nationell infrastruktur för elvägar.