Einride kör för Svenska retursystem

maj 8, 2019 Miljö/CSR , Transport

Einride i nytt samarbete – med Svenska retursystem. Foto Einride.

Einride har inlett ett samarbete med Svenska Retursystem för att utforska hur digitalisering och automatisering av varuflöden kan driva förändringen mot ett mer effektivt och hållbart transportsystem. Tanken är bland annat att testa Einrides självkörande, elektriska lastbilar vid Svenska Retursystems logistikanläggning i Västerås.

– Vår målsättning är att ha helt fossilfria transporter senast 2025, men vägen dit är snårig och vi måste hitta flera olika lösningar för att nå målet. Genom samarbetet med Einride vill vi inte bara minska våra egna utsläpp, utan även driva förändringen mot ett mer hållbart transportsystem, kommenterar Anna Elgh, vd på Svenska Retursystem.

Svenska företaget Einride har utvecklat en transportlösning som bygger på självkörande, elektriska lastbilar. Fordonen, så kallade T-pod:ar, har ingen förarhytt och drivs med batterier och kan minska koldioxidutsläppen med mer än 90 % – enligt Einride. 

Samarbetet innebär att Einrides lösning och plattform används för att utforska hur digitalisering och automatisering av varuflöden kan bidra till effektivare och mer hållbara transporter. Ett pilotprojekt ska även inledas med målsättningen att testa Einrides självkörande, elektriska lastbilar vid Svenska Retursystems logistikanläggning i Västerås.

– Klimatet är vår generations största utmaning. Lastbilstransporter står för cirka sju procent av de globala koldioxidutsläppen och vi måste hitta nya lösningar. Einride visar att det går att skapa ett hållbart, säkert och effektivt transportsystem bara vi är villiga att förändras, kommenterar Einrides vd Robert Falck.