E-handelskunder vill vara miljövänliga – men snålar

mars 25, 2019 Miljö/CSR , Transport

Best har undersökt efterfrågan på gröna transporter Foto: Best Transport.

E-handelns utbredning har bidragit till att dess klimatpåverkan diskuteras allt mer. Men vad är egentligen viktigast för svenskarna sett ur ett miljöperspektiv när de handlar online? Högst prioriterat är att leveransfordonet körs på förnybart bränsle följt av att leveransen klimatkompenseras. Samtidigt är endast nio procent villiga att betala mer än 50 kronor för klimatkompensation. Det visar en ny undersökning från Best Transport.

När konsumenter handlar på nätet efterfrågas inte bara möjligheten till en snabb leverans utan även möjligheten att göra ett miljömedvetet val. En ny riksrepresentativ undersökning från Best Transport avslöjar vad svenskarna tycker är viktigast ur just ett miljöperspektiv när de handlar online. Att fordonet körs på förnybart bränsle prioriteras högst för närmare var femte person. Nästan lika många anser att det viktigaste är att leveransen klimatkompenseras.

Sex av tio villiga betala mer

Trots efterfrågan på leveranser som värnar om miljön visar undersökningen att fyra av tio svenskar inte är villiga att betala extra för att leveransen ska klimatkompenseras. Bland de som kan tänka sig att betala extra är endast fyra procent villiga att lägga mer än 100 kronor. Samtidigt visar resultatet att betalningsviljan skiljer sig mellan åldersgrupperna. I åldern 18-29 kan hela 61 procent tänka sig att betala extra för en leverans som klimatkompenseras. Motsvarande siffra i åldersgruppen 60 år och äldre är endast 35 procent.

Om undersökningen
Undersökningen är riksrepresentativ och genomfördes av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av Best Transport. Undersökningen pågick under perioden 12 till 13 februari 2019. Sammanlagt genomfördes 1 002 intervjuer via internet med män och kvinnor 18+ år i Sverige.