Historiskt rekord för logistikbyggen

februari 2, 2024 Fastigheter , Lager , Logistik , Logistiklägen

Under 2024 kommer det att färdigställas ca 1.6 miljoner kvm nya stora logistiketableringar i Sverige. Det framgår av en sammanställning från den ledande  globala fastighetsrådgivaren Colliers nya statistik över  logistikbyggandet i Sverige under 2024. Det är den högsta byggtakten som mätts upp för Sverige. De senaste tre åren har byggtakten enligt Colliers legat omkring 1,5 miljoner nybyggda logistikytor.

 Det är framför allt i Öresundsområdet och i Jönköping/Nässjö som det byggs mycket nytt för logistikändamål. Där byggs det hela 376 000 kvm bara i år. Mälardalen, där Eskilstuna och Västerås ingår kommer därnäst, med nybyggen på 285 000 kvm. Stockholm Nord som förra året var den hetaste byggregionen i Sverige bromsar in kraftigt. Här byggs i år bara 84 000 kvm, mot 368 000 kvm under 2023. I Göteborg/Borås ligger nybyggda logistikytor för 2024 på 162 000 kvm. Av årets nybyggen för logistik byggs ca 1/3-del på spekulation. Det är samma nivå som under 2023 men historiskt sett en mycket hög andel. Trots det senaste årets lågkonjunktur i Sverige har logistikbyggandet alltså  inte mattats av. Istället framstår sektorn som den enda delen av byggbranschen som går riktigt starkt.

Läs mer om hur detta kan komma att påverka placeringarna i Intelligent Logistiks ranking Sveriges Bästa Logistiklägen 2024 som publiceras i nummer 1, fredagen den första mars. I år firar listan 20-årsjubileum. Nummer 1 går med riksupplagan av Dagens industri och till våra prenumeranter. Materialdag: 20/2.