Var femte lagervara onödig för svenska företag

oktober 16, 2019 Logistik

Mer än en femtedel av varulagret kan vara onödigt för ett svenskt genomsnittsföretag, det visar en ny rapport från supply chain-företaget Optilon. För Sveriges 100 största företag innebär detta en ekonomisk effekt på 93 miljarder kronor – som istället hade kunnat investeras i mer tillväxtfrämjande ändamål. Allra mest onödig lagerhållning står branscherna tech och life science för, och minst industribranschen.

Effektiv varulagerstyrning kan ha en stor påverkan på ett företags lönsamhet. En ny rapport från Optilon visar att påverkan kan vara större än vad som tidigare har trotts. Onödighetsrapporten, som har studerat Sveriges 100 största bolag, visar att 22 procent av varulagret är överflödigt i genomsnitt, för dessa.

Det innebär att de har fler varor i lager än vad de behöver. En onödig vara färre i lagret innebär inte bara mindre uppbundet kapital, utan även mindre lageryta, minskade distributions- och administrationskostnader samt inkurans (när en vara blir utdaterad). Genom att med effektiv varulagerstyrning eliminera den onödiga varulagerhållningen hade ett genomsnittsföretag bland Sveriges 100 största bolag kunnat frigöra cirka 1,2 miljarder kronor.

– Det visar vilken vit fläck varulagerstyrningen är för svenska företag idag. Det handlar nämligen inte bara om att ha färre varor i lager. Genom att alltid ha rätt varor inne minskar missad försäljning kraftigt, samtidigt som man tar upp mindre lageryta och minskar risken för att en vara blir utdaterad. Det ger en
effektiviseringsrekyl för företagen. Man minskar kostnaden samtidigt som man ökar intäkterna och frigör kapital, kommenterar Anders Remnebäck, supply chain-expert på Optilon.

Att en femtedel av varulagret är onödigt för Sveriges 100 största bolag motsvarar en yta, sett till onödig varulageryta, som är lika stor som Norrmalm, Östermalm och Gamla stan – tillsammans. Rapporten visar att med effektivare varulagerstyrning hade dessa företag tillsammans kunnat frigöra 93 miljarder kronor. En summa som hade kunnat investerats i områden som skapar bättre konkurrenskraft och tillväxt. Detta kan användas till att avbetala lån, investera i R&D eller anställa. Summan motsvarar ungefär 154 000 jobbtillfällen, vilket är fler än vad Sveriges sjätte största stad, Örebro, har invånare.

– En effektiv varulagerstyrning är en av de enskilt största åtgärderna man kan göra som företag för att maximera sin konkurrenskraft. Det säkerställer helt enkelt att resurserna används på rätt sätt och där de gör mest nytta, kommneterar Anders Remnebäck.

Allra mest onödigt lager håller branscherna tech och life science. Företag inom dessa branscher hade med effektivare varulagerstyrning kunnat minska sitt varulager med 33 procent, och antalet dagar en vara står på hylla med 21 dagar i snitt. Från 63 till 42 dagar. Mest effektiv idag är branschen industri och naturtillgångar, som
med effektivare varulagerstyrning hade kunnat minska sin lagerhållning med 15 procent.