Stockarydsterminalen satsar på återvinningshantering

juni 11, 2012 Logistik , Miljö/CSR , Produktion , Transport
Stockarydsterminalen satsar på återvinningshantering

Stockarydsterminalen består idag av 50 000 kvm asfalterad och hårdgjord yta och hanterar idag främst träråvaror. Foto Stockarydrsterminalen

Stockarydsterminalen i Sävsjö tar nya marknadsandelar inom återvinningsbranschen genom ett avtal med Kuusakoski Sverige, som återvinner utfasade järnvägsvagnar.

Stockarydsterminalen i Sävsjö, som drivs av Sävsjö kommun och åkeriet Sävsjö Transport, har tecknat ett omfattande avtal inom återvinningshantering med Kuusakoski. Avtalet gäller återvinning av utrangerade järnvägsvagnar som skärs ner och återvinns i olika fraktioner och kvalitéer. Inom elektronikskrot och ädelmetaller är Kuusakoski Sveriges marknadsledande aktör. Stockarydsterminalen är tvåa i Sverige inom hantering av traditionellt järn- och metallskrot.
– Konstruktiva samtal har under en längre period förts med Kuusakoski gällande de olika flöden som företaget hanterar inom återvinningsbranschen. Vi ser stor potential med Kuusakoski och tror att ett nära samarbete med företaget gynnar båda parter på kort som på lång sikt kommenterar Per-Henrik Evebring, marknadsansvarig på Stockarydsterminalen.
Stockarydsterminalen startades 2008 och hanterar idag främst träråvaror. Järnvägsterminalen består idag av 50 000 kvm asfalterad och hårdgjord yta för tillfällig lagring av kunders gods. Kuusakoski kommer att ha Stockarydsterminalen som utgångspunkt för företagets godshantering. Terminalsbolaget hjälper till med att ordna effektiva tågdragningar och hanterar det återvunna materialet som Kuusakoski handlat upp.
– Vi letar alltid efter möjligheter att bli effektivare inom våra verksamhetsområden, även där vi är marknadsledande. Under en längre tid har vi tillsammans med Stockarydsterminalen undersökt möjligheterna att utnyttja landets räls för mer effektiva transporter, kommenterar Kristoffer Airosto, inköpare på Kuusakoski Sverige.
– I pilotprojektet med att skrota och återvinna tankvagnar har vi knutit till oss en samarbetspartner med spetskunskap, ovärderliga kunskaper och resurser inom järnvägstransporter. Vi är övertygade om att vi inom en snar framtid använder oss av Stockarydsterminalen och landets järnvägar mer frekvent för transporter av tunga och långväga transporter.