Startskott för tung fordonsladdning i Skövde

Onsdagen den 26 april invigdes Skövdes första publika laddstation för tunga fordon. I samband med invigningen höll Skövde Energi en pressträff och visade anläggningen.

Att Skaraborg är ett viktigt nav för logistik och transport är ett välkänt faktum. För att behålla den centrala rollen även i framtiden krävs en välutbyggd infrastruktur av laddstationer för tunga fordon i vårt område, säger Skövde Energi i ett pressmeddelande.

Skövde Energi har tagit rollen som möjliggörare för elektrifieringen genom att bygga den infrastruktur som krävs. Onsdagen den 26 april invigdes bolaget Skövdes första publika laddstation för just tunga fordon.

– Vi är stolta över att i nära samverkan med andra aktörer kunna lägga grunden för hållbarhet och fortsatt konkurrenskraft i vår delregion, säger Sammy Tanhua, vd för Skövde Energi, och fortsätter:

– Invigningen är en viktig milstolpe för logistik- och transportsektorn i vårt område. Den är också ett viktigt steg i Skövde Energis strävan att vara med och påskynda omställningen till ett fossilfritt och hållbart samhälle.

En station för alla

Laddstationen på Gruvgatan i centrala Skövde är den första av fem publika laddstationer som Skövde Energi bygger i Skaraborg. I samband med invigningen höll Skövde Energi en pressträff för att berätta om arbetet och visa hur tekniken fungerar.

– Laddstationen går nu in i en testfas där vi tillsammans med lokala aktörer säkerställer dess drift och funktion. Inom en snar framtid kommer stationen att vara öppen för alla, säger Sammy Tanhua.

Förutom i Skövde byggs stationer även i Götene, Tidaholm, Vårgårda och Vara. Skövde Energi har beviljats delstöd på 38 miljoner kronor från Energimyndigheten för utbyggnaden.