Speed Group tecknar avtal med Ica

november 9, 2018 Logistik

Ett samarbetsavtal mellan Speed Group och Ica Sverige har tecknats, vilket innebär att Speed Group kommer att hantera delar av Ica Sveriges flöden från Göteborgs hamn.

Från 1 mars 2019 kommer Speed Group att hantera ICA Sveriges flöden av kolonialgods och non-food från Göteborgs hamn. Godset kommer att mellanlagras i Speed Groups logistikfastighet i Arendal, Göteborg, för att sedan distribueras till ICA:s fyra distributionscentraler i Helsingborg, Kungälv, Borlänge och Västerås.

För Speed Group innebär samarbetet med ICA Sverige att bolaget stärker sin position inom logistikhantering av Fast Moving Consumer Goods (FMCG). Vidare kompletteras Speed Groups pågående uppdrag i logistikfastigheten i Göteborg på ett positivt sätt vad gäller optimering av logistikyta och personal.

– Vi är otroligt stolta över att kunna tillgodose ICA Sveriges krav på professionell logistikhantering. Det är glädjande att ett stabilt, välrenommerat bolag som ICA väljer Speed Group som samarbetspartner, kommenterar Anders Appelqvist, CFO / Tf. CEO, Speed Group.