SLP förvärvar logistikfastighet i Borås

november 18, 2023 Fastigheter , Logistik

SLP har förvärvat och tillträtt en fastighet i Viared Logistikpark i Borås. Fastigheten, med en yta på 19 000 kvm, är under 2017 bebyggd med 7 200 kvm och fullt uthyrd till AMA Group. Hyresavtalet, som är ett fullt indexerat så kallat triple net-avtal, löper på drygt 5 år med ett årligt hyresvärde om 5,9 mkr. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 79 mkr och säljare av fastigheten är Artmax.
– Vi är glada över att kunna genomföra detta förvärv på en för oss prioriterad ort där vi redan äger fyra andra fastigheter vilket gör det mycket förvaltningseffektivt. Fastigheten, som är förädlingsbar, kommer miljöcertifieras och planeras att förses med solceller helt enligt vår hållbarhetsstrategi, säger Tommy Åstrand, vd på SLP.
Fastigheten Stormen 1 har en tillåten exploateringsgrad på 70 procent, vilket innebär att det finns betydande potential till ytterligare byggnation. Transaktionen finansieras med egna medel.