Servistik vann PostNord Logistics Award

mars 21, 2019 Logistik

För sjuttonde året i rad delar Postnord ut Sveriges ledande logistikpris: PostNord Logistics Award. Vinnare för utmärkelsen år 2018 är företaget Servistik.

I år delades även ett specialpris ut till ECMO Centrum. Övriga nominerade finalister var Alfa Laval och Sportamore.

PostNord Logistics Award går till det företag eller den organisation som skapat den mest effektiva, innovativa och kreativa logistiklösningen under året som gått. Priset delades ut under ett logistikseminarium i Stockholm under torsdagseftermiddagen. Servistik tog hem priset med motiveringen:

“Med ett industriellt logistiktänkande säkerställer Servistik att materialförsörjningen till byggarbetsplatser sker samordnat, väl planerat och just-in-time. Genom smart planering och samordning skapas även förutsättningar för en bättre miljömässig hållbarhet och positiva effekter på arbetsmiljön.”

– Vi är otroligt stolta över att få vinna det här priset. Jag tror att mycket av det vi gör har stor inverkan på tredjeman och att vi kan bidra till stadsutvecklingen, kommenterar Jan Elgstrand, vd för Servistik.

I år delades också ett specialpris ut till ECMO Centrum. Ett specialpris kan ges till en person, organisation eller verksamhet som har utvecklat en lösning som baseras på ett unikt logistikupplägg och bidrar till hög grad av samhällsnytta som inspirerar andra. Motiveringen lyder:

“ECMO Centrum på Karolinska Universitetssjukhuset är en mobil intensivvårdsavdelning med uppgiften att rädda liv. Med hängivenhet och ett totalt fokus på patienten har man utvecklat en logistik som utmärks av snabbhet, kreativ problemlösning och en ambition att i varje enskilt fall lösa sin uppgift på mest effektiva sätt.”

Vinnarna utses av en jury med bredd från akademi, näringsliv, investerare och logistikföretag – alla med stor kompetens och erfarenhet inom logistikområdet. Ordförande är Mats Abrahamsson, professor i logistik vid Linköpings universitet och styrelseledamot i PostNord.

– Servistik och ECMO Centrum visar båda prov på hur logistiklösningar kan stärka och bidra med nytta för både affären, kunder och för samhället i stort, kommenterar Mats Abrahamsson.

Om logistikpriset
PostNord Logistics Award instiftades av PostNord (dåvarande Posten) år 2002 för att uppmärksamma och premiera god logistik. Alla företag och organisationer, oavsett storlek, som är verksamma i Sverige är välkomna att medverka i tävlingen. Juryn utser finalister utifrån tre huvudkriterier:

•    Logistiklösningens grad av innovationskraft, kreativitet och nytänkande.
•    Logistiklösningens effektivitet och påverkan på verksamhetens konkurrenskraft, samt effektivitet och lönsamhet i verksamheten totalt sett.
•    Logistiklösningens bidrag till företagets samhällsansvar (CSR) i form av mindre klimatpåverkan och bättre arbetsförhållanden i supply chain.