SCA säljer logistikterminal i Rotterdam

juni 3, 2019 Logistik , Sjöfart

SCA avser att sälja sitt dotterbolag SCA Logistics (Rotterdam) B.V. till det holländska företaget Matrans Holdings B.V.

SCA Logistics (Rotterdam) B.V.s verksamhet omfattar hamnterminal, stuveri, spedition och skeppningsservice. Företaget hyr idag kaj och terminalytor av Port of Rotterdam och äger lager, kontor, kranar och fordon på de förhyrda ytorna.

Matrans Holdings B.V. bedriver logistikverksamhet i intilliggande terminaler. I överenskommelsen ingår att Matrans Holdings B.V. ska fortsätta tillhandahålla logistiktjänster för SCA. SCA Logistics kommer att fortsätta upprätthålla effektiva och regelbundna sjötransporter av bulk-, roro- och containergods via terminalen i Rotterdam. Verksamheten där kommer med Matrans som ny ägare, att drivas vidare med samma ledning och medarbetare som tidigare.

– Sedan 1967 har SCA drivit egen logistikverksamhet och Rotterdam är en av de viktigaste hamnarna för SCAs produkter, kommenterar Magnus Svensson, inköps- och logistikdirektör. Genom överlåtelsen av terminalen till Matrans Holding kommer vi att kunna upprätthålla nuvarande höga logistikservice.

SCA Logistics (Rotterdam) B.V. har ca 80 anställda. Försäljningen är villkorad av sedvanlig konsultation med terminalens arbetstagare, samt godkännande av Rotterdams hamn.