Panaxia kopplar in Ekobrottsmyndigheten

maj 22, 2012 Logistik , Transport

Panaxia har sedan tidigare entledigat de två ledande befattningshavarna, Thomas Gravius och Carolina Damos, pga de brottsmisstankar som riktats mot dem om grovt bokföringsbrott. Nu kopplas Ekobrottsmyndigheten in i härvan

Panaxia, verksamma inom värdetransporter, kontanthantering, logistik, bevakning, övervakning och teknik, dras med en pinsam härva där två av bolagets ledande befattningsmän anklagas för grova bokföringsbrott i sina privata verksamheter.
Anklagelserna gäller Thomas Gravius, grundare, tidigare vd och nu chef för affärsområdet “värde & kontanthantering” och Carolina Damos, administrativ chef sedan tio år styrelseledamot fram till årsstämman i maj i år. Båda är också huvudägare i Panaxia och hade vid årsskiftet gemensamt kontroll över 34,9 procent av aktierna i bolaget enligt årsredovisningen. De båda är häktade av Stockholms tingsrätt misstänkta för grovt bokföringsbrott i vad bolaget utnämner som ”sina egna privata verksamheter… som ligger helt utanför Panaxiakoncernen”.
Panaxia vann nyligen ett prestigeavtal för Riksbanken som innebär att bolaget från och med i höst blir huvudansvarigt för Sveriges mynthantering. Bolaget har nu kopplat in Ekobrottsmyndigheten på fallet. Uppgifterna bygger på en intern granskning som bolaget gjort, i syfte att genomlysa om dessa två personer, direkt eller indirekt, genomfört transaktioner vilka inte är ”naturliga” transaktioner för Panaxia. Utredningen visar på förekomsten av transaktioner till skada för Panaxia, vilka i samtliga fall är direkt eller indirekt genomförda av någon av de två personerna eller av båda.
Styrelsen uppger att de nu önskar få dessa transaktioner ytterligare utredda, varför underlag överlämnats till Ekobrottsmyndigheten för vidare utredning.
Sedan brottsmisstankarna uppdagades har bolaget också genomfört en ägarförändring. Sparbanken 1826 meddelade den 7 maj att de ökar sitt innehav i Panaxia AB till 26,3 procent av röster och kapital. FOREX Bank har sedan tidigare 27,7 procent av röster och kapital. Dessa två aktieägare representerar därmed cirka 54 procent av Panaxias röster och kapital.
– Mot bakgrund av att en av huvudägarna är föremål för en brottsutredning om grovt bokföringsbrott, känns det väldigt bra att Panaxia nu fått en första nödvändig förändring i ägandet för att öka vår trovärdighet, säger Anders Eklund, styrelseordförande i Panaxia i ett pressmeddelande.
Inom Panaxiakoncernen finns bolagen Panaxia Security AB, Panaxia Kontantservice AB och Pan Alarm AB. Bolagets aktie är noterad på NGM Equity.