Packar om receptfritt åt Snabboteket

januari 17, 2012 Logistik

DHL Supply Chain har skrivit ett treårigt logistikavtal med Snabboteket. Det snabbt växande Snabboteket packar receptfria läkemedel och apoteksartiklar i portionsförpackningar som sedan säljs via nya försäljningskanaler som färjor, tåg och busstationer. Ompaketeringen och distributionen sker från DHLs lager i Eskilstuna.

I och med apotekmarknadens omreglering har ett flertal apoteksföretag etablerat sig med nya lösningar för konsumenter. Snabboteket är en av dessa aktörer. I DHL Supply Chains uppdrag ingår att ansvara för co-packing av normalstora förpackningar över till mindre 2-pack. Det handlar om produkter som inte är läkemedelsklassade, totalt packar DHL cirka 5 olika produkter.
–Vi ser klara fördelar med att DHL verkar globalt då vi har deras stöd att kunna flytta ut vår verksamhet i Europa. Dessutom har de en stark organisation och ett varumärke vi gärna vill förknippas med, säger Johan Bergenholtz, CEO på Snabboteket, i ett pressmeddelande.
DHL ansvarar för både packning och distribution av Snabboketekts produkter. Kraven som ställs från Snabboteket är höga och hela processen är av DHL kvalitetssäkrad enligt Good Distribution Practice (GDP). Vid co-packing är det av största vikt att allt packas exakt rätt och att kontrollen på batchordningen är hög, där alla förpackningar måste kunna följas hela vägen ut till butik. I detta fall ställs även höga krav på hygien. DHL har ett dedikerat team som enbart arbetar med denna typ av paketering.
– Snabboteket är ett nytt och innovativt företag som vi ser fram emot att samarbeta med. Vi hoppas och tror även på att vi ska kunna bidra till Snabbotekets expansion ut i Europa med vår kompetens och vårt nätverk, kommneterar Eva Carlsson, Business Development Manager Nordics inom Life Science & Healthcare på DHL Supply Chain.