Nya lokverkstäder på gång att etableras i Borlänge och Malmö

december 8, 2023 Logistik , Logistiklägen , Transport

Efter en tids förarbete och diskussion kan nu Train Alliance Sweden AB med ett 25-årigt upplägg, uppföra en ny modern lokverkstad i Borlänge och teckna ett första långt hyresavtal med Akiem Technic Germany GmbH & Co.KG. Train Alliance kommer att projektera, finansiera och uppföra verkstadsanläggningen som sedan kommer att hyras ut inklusive järnvägsinfrastruktur med anslutning till Trafikverkets huvudsystem.

Verkstaden etableras i Borlänge på Rågåkern som har en detaljplan i laga kraft samt en befintlig spåranslutning till Trafikverket. Train Alliance är ägare av fastigheten Kolvagnen 2 om ca 90 000 m² och det är på denna fastighet verkstaden kommer att uppföras. Anläggningen som byggs innehåller en verkstadsbyggnad om 1 300 m² och en spåranläggning med en beräknad investeringskostnad om 76 MSEK. Verkstaden ligger i det nya linjenät som Train Alliance tidigare presenterat via ett pressmeddelande juni 2023.
Den nya generationens högpresterande lok kräver underhållsverkstäder med en helt ny förmåga som kan hantera det kvalificerade underhållet med rätt dimensioner i verkstaden för komponent- och modulbyten mm. Verkstaden kommer att bestyckas med produktionsteknik för modernt lokunderhåll. Verkstaden planeras att stå klar hösten 2024 och projektering av byggnation och markarbeten är redan i gång startat.

– Det är extra roligt och tillfredställande att få förtroendet att leverera en modern lokverkstad till Akiem vilket kommer skapa mervärden i flera led. Nu fortsätter vi arbetet med att projektera och uppföra verkstadsanläggningen i nära samarbete. Ett styrkebesked är att hyreskontraktet är långt vilket skapar goda möjligheter att utveckla anläggningen över tid, säger Joakim Weijmer, vd för Train Alliance Sweden AB.

Etablering i Malmö  drar nytta av Fehrman Bält-förbindelsen
Train Alliance och Siemens Mobility har även signerat ett nytt marksäkringsavtal med syfte att säkra ett markområde åt Siemens Mobility, som vill utreda förutsättningarna för en kommande etablering av en modern lokverkstad i Malmö. Train Alliance har redan Siemens Mobility som hyresgäst på ett 25-årsavtal i en nyligen invigd toppmodern lokverkstad i Hallsberg.

– Train Alliance ser Siemens som en mycket viktig kund. Deras moderna högpresterande Vectron-lok är en premiumprodukt för järnvägsmarknaden, och behöver kvalificerade och ändamålsanpassade underhållsanläggningar. Vi ser fram emot att fortsätta vårt goda samarbete med dem kring ännu en etablering, säger Joakim Weijmer.

Det strategiska läget i Malmö med direktanslutning till godsbangården är en avgörande faktor för val av plats, inte minst med tanke på Fehmarn Bält-förbindelsen som öppnar 2029 och som förväntas få en positiv inverkan på godstrafiken i området.

– Vi ökade just vår kapacitet för lokservice i och med invigningen av lokverkstaden i Hallsberg. Att påbörja en utredning av etablering av ännu en lokverkstad på en strategiskt viktig plats för rälsbunden gods- och persontrafik, denna gång i Malmö, är helt i linje med vår målsättning att bli en ledande aktör på marknaden för service av moderna lok, säger Kristina Nyquist, vd för Siemens Mobility AB.

Vid marksäkring erhåller Train Alliance avgifter från tilltänkta kunder som täcker de omkostnader som är förknippade med att äga marken i fråga, men som är väsentligt lägre än förväntade framtida hyresnivåer.