Nobel Biocare vann Postens logistikpris

april 2, 2012 Logistik , Miljö/CSR , Produktion

Tandimplantattillverkaren Nobel Biocare stod som vinnare när Posten delade ut sitt Posten Logiatics Award för tionde året i rad.

Fredagen den 30 mars hölls prisutdelningen av Posten Logistics Award vid Postens huvudkontor i Solna. Det var tio år sedan priset delades ut för första gången och lunchträffen började med att Mats Abrahamsson, professor i logsitik vid Linköpings universitet, berättade om trenderna på logiatikmarknaden de senaste tio åren.
– Vi har gått från industri till handel och åter till inustri. Först var industrin en förebild med sina prosuktivitetsförbättringar, sedan tog handelssektorn över som föregångare inom logiatik, och nu ser vi åter att industrin går i fronten för utvecklingen med bättre försörjningskedjor och större fokus på kunden, det förra årets pristagare Volvo Cars ett bra exempel på.
Volvo fick priset för sin lösning med distributionscentraler utspridda i landet så att reservdelar alltid kan finnas hos verkkstäderna inom två timmar.
– Det var ingen lätt sak att genomföra och innebär högre kostnader för moderbolaget, men kunden får bättre kvalitet.
 

Fyra finalister

De fyra nominerade till Posten Logistics Award 2011 var Arcona, Dahl. Nobel Biocare och Havilog. Byggföretaget Arcona nominerats för sin smarta bygglogistik med samordnade, tidsstyrda materialleveranser och sitt Green Building-koncept. Handelsföretaget Dahl Uppmärksammades för att de genom offensiva investeringar i en modern, automatiserad distributionscentral ökat antalet lagerhållna artiklar med 50 procent, på en hälften så stor lageryta med hälften av den tidigare personalstyrkan. McDonalds logistikpartner Havilog nominerades också för sitt speciella koncept med transparent ekonomi gentemot uppdragsgivaren och samtidigt fullt ansvar för McDonalds affärskritiska försörjning.
Tog hem priset gjorde dock tandimplantattillverkaren Nobel Biocare.

Nominerade för andra året i rad

– Vi är väldigt glada att vinna i år eftersom vi var en av finalisterna redan förra året, sade Fredrik Helgesson, global direktör Supply Chain Management, Nobel Biocare AB.
– Det är extra roligt att vi har så duktiga globala funktioner som drivs härifrån Sverige, kommenterade Harrieth Sundaeus, vd för Nobel Biocare AB.
Priset går till det företag eller organisation som skapat den mest effektiva, innovativa och kreativa logistiklösningen. Juryns motivering löd att Nobel Biocare arbetar systematiskt och uthålligt med att skapa konkurrensfördelar i sin supply chain. Arbetet har resulterat i dramatiskt reducerade kostnader och en starkt kunddriven försörjningskedja som utmärks av: ökad servicegrad, innovativa leveranskoncept, minskade kostnader och reducerad miljöpåverkan.
– Med priset vill vi uppmärksamma och belöna det företag som uppfyller kriterierna allra bäst. Nobel Biocare har en logistiklösning som verkligen gör skillnad och som möter juryns högt ställda krav, sade prisutdelare Kristina Malmgren Johansson, affärutvecklingschef för PostNords Logistikverksamhet.

Av Hilda Hultén

Tidigare vinnare av Posten Logistics Award
2010 – Volvo Cars
2009 – IKEA
2008 – Sony Ericsson
2007 – Hennes & Mauritz
2006 – Danaher Motion
2005 – AdLibris
2004 – Dustin
2003 – Svenska Spel
2002 – Bergman & Beving