Leveranskaos i vården förväntas pågå i månader

oktober 18, 2019 Logistik
Leveranskaos i vården förväntas pågå i månader

Ett hundratal operationer har redan ställts in och problemen förväntas fortsätta. Foto Akademiska sjukhuset.

Det råder logistikkaos i vården, sedan TPL-företaget Apotekstjänst ,som tog över distrubutörsansvaret 1 oktober, inte lyckats sköta leveranserna till de fem regioner som upphandlingen gäller. 

Region Uppsala upphandlar sjukvårdsartiklar med tillhörande logistik åt den så kallade femklövern; Region Uppsala, Västmanland, Örebro län, Dalarna och Sörmland. Den senaste upphandlingen innebar ett byte av distributör från Onemed till Apotektjänst – och att centrallagret därmed skulle flyttas från Göteborg till Uppsala. Den 1 oktober 2019 tog Apotekstjänst Sverige över distributörsansvaret, och problemen lät inte vänta på sig. Redan 3 oktober larmar regionerna: ”I natt skulle första transporten med gods från Apotekstjänst AB kommit. Tyvärr så kom det ingenting”, skriver man från Örebro enligt SVT, som beställt ut mejl från den ansvariga nämnden Varuförsörjningen.

Inga eller små leveranser

Från Sörmland mejlar man: ”I Eskilstuna har 20 kollin av 150 levererats. Katrineholm har fått 1 kolli. Nyköping har inte fått någon leverans alls.”

”Det har väl inte undgått någon att vi har problem med vår första leverans från Apotekstjänst.” skrev en tjänsteman till politikerna i den ansvariga nämnden i Region Uppsala, och fortsätter med den givna förklaringen till den uteblivna leveransen: ”Det som sagts till mig muntligt är att det varit problem med plock och att arbetet med att få in varor från Kungsbackalagret, samtidigt som daglig drift, kraftigt underskattades.”

Apotekstjänst har sedan, enligt mejlen, lugnat nämnden med att man ska lösa problemen under helgen, då de tagit in extra bemanning. Något som dock inte sker. 

Försörjningskris i alla regioner

Veckan därpå blir läget alltmer akut, den 9 oktober blir region Uppsala och Örebro först att gå upp i stabsläge, på grund av brist på elementärt sjukvårdsmateriel som svalgtuber, provtagningsrör, sterila handskar och katetrar. Flera sjukhus, bl a Akademiska sjukhuset i Uppsala, tvingas ställa in planerade operationer. 

Apotekstjänst beklagar situationen och ger flera förklaringar. “Beställningarna från dag ett var mycket större än de som angavs i avtalet”, säger talespersonen Eric Aronson bland annat till Dagens Medicin. Enligt SVT skriver bolagets vd Tomas Hilmo den 9 oktober i ett mejl att ”För att klara volymerna har vi tyvärr försökt rädda situationen genom att ‘våldföra’ oss på processer och IT-stöd. Det har med facit på hand varit ett felaktigt beslut då det skapat fel och produktionsstopp, vilket i sin tur försämrat i stället för att förbättra”. 

Kritiserat förr

Apotekstjänst har varit i hetluften förr. När man 2013 skulle leverera dosläkemedel till drygt 90 000 patienter i nio regioner, ledde bland annat IT-problem till försenade och felaktiga leveranser. När Apotekstjänst 2018 vann den aktuella upphandlingen av sjukvårdsartiklar, överklagades beslutet av konkurrenten Onemed, med argumentet att Apotekstjänst saknade den erfarenhet som behövdes för att klara verksamheten, rapporterar SVT.  Domstolen avslog dock överklagandet. 

På grund av de konsekvenser leveransproblemen fått för vården i regionerna väcks nu krav på åtgärder. Bland annat kräver Vänsterpartiet en översyn av lagen om offentlig upphandling och Erik Weiman (M), tf ordförande i regionstyrelsen i Uppsala, har vid ett regionrådsmöte beslutat att ett beredskapslager med tillräcklig utrustning för att förhindra att en liknande situation uppstår i framtiden ska uppföras inom Region Uppsala. 

I en presskonferens på fredagen förutspår Mikael Köhler, chefsläkare på Akademiska sjukhuset att problemen kommer kvarstå i månader, jurister tittar på om avtalet går att lösa och andra regioner sträcker fram hjälpande händer.