Lågkonjunktur – dags att rekrytera

januari 5, 2012 Logistik

När lågkonjunkturen står för dörren ökar företagens behov av att sänka kostnader och effektivisera. De som kan bidra till det är oftast inköpare och logistiker.

En undersökning från Hagust visar att ca 30 procent av inköpscheferna har bytt jobb under de senaste två åren. Flera hundra tusen går i pension de närmaste åren.

– Därför är det livsviktigt att säkerställa sin försörjning av kvalificerade inköpare och logistiker, vi tror att detta område kommer att expandera även i lågkonjunktur, säger Hans-Gunnar Gustavsson, VD för Hagust AB som hjälper företagen rekrytera inköpare och logistiker.

När lågkonjunkturen står för dörren ökar oftast företagens behov av att sänka kostnader och effektivisera. Behovet av medarbetare som kan bidra till detta ökar och konkurrensen om dessa ökar.

Rörligheten och konkurrensen om medarbetarna har ökat i och med att
fokus på inköp och logistik har ökat. Det är många parter som har
bidragit till att lyfta fram värdet av kvalificerade inköpare och
logistiker. Det har lett till att näringslivet mer och mer insett
värdet av kvalificerade medarbetare inom inköp och logistik och hur
dessa kan bidra till effektivare och lönsammare företag. Det är
positivt för de enskilda företagen och för yrkesgruppen, men ännu
viktigare för svenskt näringslivs konkurrenskraft.

Samtidigt gör det ju att konkurrensen om medarbetarna ökar och man
måste bli mera träffsäker för att hitta dessa. Branschkunskap blir
allt viktigare för att hitta förmågorna.
-Detta har vi tagit fasta på. Tillsammans med en kollega med lång
erfarenhet som headhunter började jag fundera på hur vi kunde bidra
till att öka träffsäkerheten och säkra kompetensperspektivet vid
rekrytering av inköpare och logistiker. Resultatet blev ett koncept
specifikt för rekrytering av inköpare och logistiker, säger
Hans-Gunnar Gustavsson.

Konceptet bygger på branschkunnandet inom inköp och logistik.
-Detta gör att vi snabbt kan fånga kundbehovet och se vad kunden
efterfrågar. Vi använder ett antal verktyg som är skräddarsydda för
inköp och logistik. Verktygen visar bl. a. hur personen fungerar i
branschspecifika situationer. Dessa verktyg tillsammans med
branschkunnandet och vår långa erfarenhet inom rekrytering gör att vi
kan hjälpa företagen att hitta de bästa kompetenserna inom området. Vi
tror starkt på att inköp och logistikområdet kommer att expandera.