Lagerbyggandet minskar 2023 enligt brittisk forskningsrapport

juli 20, 2023 E-handel , Lager , Logistik
  • Efterfrågan på mobila robotar har ökat, medan efterfrågan på heltäckande fast automation avtog 2022.
  • Covid-19-pandemin hade en betydande inverkan på e-handeln och ökade efterfrågan på lagerautomatisering.
  • Total marknadsstorlek för lagerautomation kommer att vara 6% lägre 2027 än initialt prognostiserat, på grund av en negativ justering av vår fasta automationsprognos.

 

Medan efterfrågan på mobila robotar har ökat i år, har antalet nya lager som byggs i Nordamerika och Europa minskat under 2023, enligt ny forskning från Interact Analysis. Marknadsinformationsspecialisten avslöjar i den senaste uppdateringen av sin marknadsundersökningsrapport för lagerautomation premium att nedgången i lagerbyggande har en avsmittande effekt på efterfrågan på end-to-end automationsprojekt.

Interact Analysis förutspår en nedgång i efterfrågan på lagerautomation under 2023.

Jämfört med 2022 har det skett en nedgång på 25 % av antalet nya lager som byggs i USA och Europa 2023, och som ett resultat av detta minskade efterfrågan på end-to-end automation. Avmattningen förväntas dock bli kortvarig och lagerbyggandet förutspås ta fart igen till 2025. APAC-regionen har påverkats mindre av den nuvarande makroekonomiska volatiliteten; Interact Analysis förväntar sig dock en liten nedgång i tillväxten för denna region under 2023.

Den mobila robotmarknaden har haft exponentiell tillväxt de senaste åren och kommer att fortsätta att göra det under de kommande 5 åren. Interact Analysis har ökat sin prognos för detta segment av marknaden trots att man förutspår en svag nedåtgående trend för efterfrågan på fast automation. Anledningen till justeringen av vår prognos är främst driven av segmentet automatiserade gaffeltruckar och långsammare priserosion.

Nedgången i e-handelstillväxten har haft en direkt inverkan på efterfrågan på automatisering från dagligvaru-, kläder- och allmänna handelsvarusegmenten. Traditionellt sett har dessa varit de snabbast växande segmenten, medan vertikala marknader uppströms i försörjningskedjan, såsom tillverkning, har upplevt något långsammare tillväxt. Under 2022 avtog dock efterfrågan på automatisering från dagligvaror, kläder och allmänna varor som ett resultat av nedgången i e-handel, medan vertikala uppströmsmarknader som hållbar tillverkning och mat och dryck har upplevt en stark tillväxt, driven av nära land.

Rowan Stott, forskningsanalytiker på Interact Analysis kommenterar:
– Marknaden för fast och mobil automation är verkligen dynamisk. Medan efterfrågan på end-to-end-automatisering har minskat, fortsätter efterfrågan på mobila robotar att öka. Detta beror på att många företag är ovilliga att spendera på stora automationsprojekt på grund av stigande inflation, så mobila robotar erbjuder möjligheten att automatisera vissa av sina processer till en mer överkomlig kostnad. Som ett resultat av de förändringar som vi har gjort i våra prognoser förutspår vi att den totala marknadsstorleken för lagerautomation (inklusive mobila robotar) kommer att bli 6 % lägre 2027 än vad vi ursprungligen förutspådde i vår prognos förra året.

Om rapporten: Den 4:e upplagan av vår Warehouse Automation-rapport garanterar den mest omfattande och detaljerade analysen av marknaden. För att ta fram rapporten har vi ägnat 8 månader åt att genomföra mer än 100 djupgående forskningsintervjuer och analyserat mer än 120 företag, och tittat specifikt på deras tidigare, nuvarande och framtida investeringar i lagerautomation. Om Interact Analysis Med över 200 års samlad erfarenhet är Interact Analysis marknadsinformationsmyndigheten för global supply chain automation. Vår forskning täcker hela automationsvärdekedjan – från tekniken som används för att automatisera fabrikstillverkningen, via lagerlagring och distributionskanaler, till transporten av de färdiga varorna. Världens ledande företag litar på att vi tar fram robusta insikter och möjligheter för teknikdriven tillväxt. För mer information, besök www.interactanalysis.com