Jetpak förvärvar danska 3D Logistik

december 17, 2019 Logistik

Jetpak har tecknat ett avtal för att förvärva alla aktier i 3D Logistik, med tillträde den 2 januari 2020.

3D Logistik A/S är ett Danmarksbaserat expresslogistik företag med huvudkontor i Kolding. Företaget har 35 anställda och en årsomsättning på cirka 140 MSEK. 3D Logistik A/S har ett starkt fokus på tidskritiska lösningar och har utvecklat en stark position inom farma- och sjukvårdssegmentet och andra transportlösningar som involverar tids- och temperaturkritiska transporter.

– Förvärvet av 3D Logistik A/S är ett viktigt steg mot att säkerställa Jetpaks framtida tillväxt inom mindre cykliska segment och kommer att stärka vår tillväxt och strategiska position i Norden. 3D Logistik A/S:s VD Steen Møller har positionerat företaget som en stark aktör inom specialiserad expresslogistik, och jag ser fram emot att fortsätta denna resa tillsammans med Steen och hans team, kommenterar Jetpaks vd Kenneth Marx.

Nuvarande ledning i 3D Logistik A/S kommer att vara en viktig del för att utvidga tids- och temperaturlösningar till de andra nordiska länderna samt fortsätta att stärka Jetpaks marknadsposition i Danmark.